Lov černé zvěře - informace

Lov černé zvěře - informace

Myslivecký spolek Horní Počernice z.s. informuje o průběhu lovu černé zvěře, reagujícím na problém s přemnožením divokých prasat. 

V období od 1.1. do 31.10.2016 bylo v honitbě mysl. spolku zahrnující k.ú. Praha-Dolní Počernice uloveno 51 ks černé zvěře. V lovu se stále pokračuje a počet střelců bude zvýšen.