Zahájení rekonstrukce ul. Podkrkonošská

Zahájení rekonstrukce ul. Podkrkonošská

Ve čtvrtek 10. listopadu 2016 bude zahájena avizovaná rekonstrukce komunikace Podkrkonošská, v úseku mezi ul. Ždírnická a Hrabačovská. Oprava bude probíhat do 12.12.2016. Postup stavebních prací je vyznačen v přiloženém harmonogramu.

Po rekonstruované komunikaci je nutné se pohybovat s maximální opatrností vzhledem k vyčnívajícím /do 10 cm/ poklopům a uzávěrům!

UPOZORNĚNÍ NA DOPRAVNÍ OMEZENÍ:

Specifikace omezení:Termíny omezení:
Znemožnění dopravního provozu v ul. Podkrkonošská v čase 7.00-18.00 h, dále půjezd s maximální opatrností a min. rychlostí od 18-7.00 h

10. - 11.11.
1. - 2.12.
5. - 6.12.

Průjezd ul. Podkrkonošská s maximální opatrností a minimální rychlostí v čase 00.00-24.00 h12.11. - 5.12.

 

Práce provádí firma Swietelsky stavební s.r.o..