Černé skládky bioodpadu

Černé skládky bioodpadu

Černé skládky bioodpadu je problém, který se v naší MČ neustále opakuje a získává na vážnosti v jarních a podzimních měsících, které jsou obdobím sezónní údržby zahrad.  Nezodpovědní občané běžně odkládají bioodpad ze svých zahrad (posekaná tráva, listí, padané ovoce, větve, zemina apod.) na cizí pozemky, které jsou zejména ve vlastnictví obce, města a státu (pole, příkopy, lesíky apod.) či soukromých majitelů. Upozorňujeme, že kromě vzniku nevzhledných hromad, v nichž dochází ke špatnému kompostovacímu procesu a pomalému rozkladu, svým nezákonným jednáním způsobují znečištění cizího majetku a vystavují se postihu až do výše 50 tis. Kč.

Upozorňujeme všechny občany, že pro likvidaci bioodpadu mohou využít tyto možnosti:

Žádáme občany, aby k likvidaci bioodpadu přistupovali zodpovědně z hlediska osobní, občanské i společenské odpovědnosti.

 

Příklady nežádoucí praxe, ze kterých je přístup některých našich občanů zcela zřejmý: