Přerušení dodávky elektřiny

Přerušení dodávky elektřiny

Z důvodu provádění plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy PREdistribuce, a.s., bude dne 25.10.2016 v čase od 8:00 - 16:00 hodin přerušena dodávka elektřiny pro odběrná místa v ul. Libotovská a V Padolině. Výčet dotčených míst je uveden v připojeném oznámení.