Zamoření ovzduší

Zamoření ovzduší

Na základě písemného oznámení byl Úřad MČ informován o opakujícím se výskytu zamoření ovzduší dráždivým zápachem, připomínajícím zplodiny při pálení umělých hmot. Zápach se údajně vyskytuje v nočních hodinách a registrují ho zejména obyvatelé oblasti Vinohrady /ul. V Záhorském/. V době zjištění byli na místo přizváni policisté i hasiči, avšak příčinu a zdroj se nepodařilo nalézt.

Prosíme proto obyvatele, zejména z oblasti Vinohrad, aby v případě zjištění zamoření ovzduší neprodleně kontaktovali Městskou policii na l. 158, operační středisko MP na Praze 14, tel.: 222 025 751, příp. Úřad městské části Praha-Dolní Počernice na tel.: 281 021 090-99 (bude-li situace zjištěna v otevírací době ÚMČ), aby bylo možné zdroj znečištění snadněji lokalizovat. Děkujeme vám za spolupráci.