Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ č. 13

Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ č. 13

Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva MČ konaného dne 12. září 2016.