Oznámení na úřední desce Magistrátu HMP - Výstraha ČHMÚ 2016/81 o nebezpečí vzniku požáru a zvýšení nebezpečí požáru

Oznámení na úřední desce Magistrátu HMP - Výstraha ČHMÚ 2016/81 o nebezpečí vzniku požáru a zvýšení nebezpečí požáru

Doba nebezpečí vzniku požáru pro území hlavního města Prahy od 13. 09. 2016

V souladu s ustanovením § 1 Nařízení Rady hl. m. Prahy č. 1224 ze dne 24. 5. 2016, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru a na základě výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu ČHMÚ „nebezpečí požáru“ ze dne 13. 09. 2016 nastává pro území hlavního města Prahy

d o b a n e b e z p e č í v z n i k u p o ž á r u

ode dne 13. 09. 2016 od 10:30 hodin do 14. 09. 2016 do 00:00 hodin.

Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru pro území hlavního města Prahy od 14. 09. 2016

V souladu s ustanovením § 1 Nařízení Rady hl. m. Prahy č. 1224 ze dne 24. 5. 2016, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru a na základě výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu ČHMÚ „zvýšené nebezpečí požáru“ ze dne 13. 09. 2016 nastává pro území hlavního města Prahy

d o b a z v ý š e n é h o n e b e z p e č í v z n i k u p o ž á r u

ode dne 14. 09. 2016 od 00:00 hodin do 16. 09. 2016 do 20:00 hodin

 

Link na úřední desku MHMP:

http://urdeska.praha.eu/files/V%C3%BDstraha%20%C4%8CHM%C3%9A%202016-81%20-%20%C3%BA%C5%99edn%C3%AD%20deska%2013.9.2016.pdf?ids=GaalbrFOHRwXGqOweC4OaQ==