Dočasné zprůjezdnění trasy k rybníku Martiňák

Dočasné zprůjezdnění trasy k rybníku Martiňák

U hřbitova byla dočasně zprůjezdněna průjezdná trasa směrem k rybníku Martiňák z důvodů propojení sítí u stavby rodinných domů projektu "Počernice II". Dle informace zhotovitele budou práce dokončeny tento týden a poté opět dojde k osazení patníků a uzavření průjezdu pro vozidla. Pěší a jednostopý provoz nebude omezen.