Stavební úpravy vozovky v ul. Národních hrdinů

Stavební úpravy vozovky v ul. Národních hrdinů

V současné době probíhají stavební úpravy vozovky v ul. Nár. hrdinů, v úseku mezi zdravotním střediskem a areálem Auto-Exner. Úprava spočívá ve vybudování příčného práhu sloužícího jako zpomalovací retardér a přechod pro chodce, který je součástí projektu výstavby RD Nová Úpická a bude napojen na pěší přístup do nové obytné lokality. Vybudování přechodu pro chodce je zároveň součástí příprav plánované výstavby nové zastávky MHD před zdravotním střediskem ve směru ke křižovatce ul. Nár. hrdinů / Českobrodská.

Vyzýváme řidiče, aby s ohledem na svou vlastní bezpečnost a bezpečnost pracovníků provádějících dotčené stavební práce dodržovali požadovanou rychlost 30 km/hod.