Primátorka v Dolních Počernicích

Primátorka v Dolních Počernicích

Dne 4. srpna navštívila naši městskou část primátorka Hl. m. Prahy Adriana Krnáčová. Účelem návštěvy bylo seznámení se s Dolními Počernicemi, jejími úspěchy a současnými problémy. S paní primátorkou jsme prodiskutovali strategii rozvoje naší MČ, nejaktuálnější potřeby, zejména v oblasti školství a dopravy, která se naší MČ dotýká ve vztahu k realizaci plánované stavby 511 – Běchovice – Dálnice D1 na Pražském okruhu. Následně jsme navštívili významná místa, týkající se rozvoje výstavby a některé přírodní lokality. Závěr návštěvy paní primátorky se uskutečnil formou procházky v zámeckém parku.

Z celé návštěvy jsme získali dobrý pocit, že naše MČ se ubírá správnou cestou, které paní primátorka vyslovila podporu zejména při projednávání našich potřeb v samosprávných orgánech města.

O týden později jsme přijali v Dolních Počernicích náměstkyni primátorky paní profesorku Evu Kislingerovou, která se spolu s ředitelkou finanční sekce MHMP Ing. Zdenou Javornickou zajímala o financování některých našich projektů, zejména pak zámeckého parku a dostavby mateřské školy. Ve velmi přátelském a neformálním odpoledni jsme navštívili zámecký areál a projednali možnosti financování některých našich projektů. Předmětem diskuse bylo i využití majetku, který má Hl. m. Praha v Dolních Počernicích. V závěru návštěvy jsme se rozloučili u sklenky počernického piva na terase nově otevřeného pivovaru, kde paní profesorka obdivovala naši péči o historické jádro Dolních Počernic a nám svěřených objektů.

 

Zbyněk Richter, starosta