Zápis ze zasedání Rady MČ č. 79

Zápis ze zasedání Rady MČ č. 79

Zápis ze 79. zasedání Rady MČ konaného dne 10. srpna 2016.