Obousměrné uzavření tunelů Lochkov a Cholupice na Pražském okruhu

Obousměrné uzavření tunelů Lochkov a Cholupice na Pražském okruhu
Řidiči se musí při průjezdu městem připravit na omezení dopravy v souvislosti s obousměrným uzavřením tunelů Lochkov a Cholupice na Pražském okruhu, ke kterému dojde od soboty 6. srpna od 12:00 hodin do neděle 7. srpna do 12:00 hodin. Důvodem je požárně bezpečnostní akce a zároveň probíhající opravy vozovek.
 

1. Fáze – 6.8.2016 od 02:00 hodin do 8.8.2016 do 24:00 hodin

V 1. fázi bude provedena oprava povrchu vozovky pravého a středního jízdního pruhu pravého pásu od tunelu Lochkov do prostoru mimoúrovňové křižovatky (MÚK) Slivenec. Provoz bude veden pouze v levém jízdním pruhu. Po dobu provádění prací budou uzavřeny výjezdové větve MÚK Lochkov a MÚK Slivenec. Objízdná trasa bude vedena po dálnici D0 ve směru na Plzeň do MÚK Ořech a odtud zpět po D0 ve směru na Brno do MÚK Slivenec a MÚK Lochkov. V průběhu 1. fáze bude provedena úplná uzavírka tunelu Lochkov a Cholupice v termínu od 6.8. 2016 od 12:00 hodin do 7.8.2016 do 12:00 hodin.

Objízdná trasa ve směru od D1 bude vedena po těchto komunikacích: Chodovská radiála (ul. Brněnská), Jižní spojka, Barrandovský most, Chuchelská radiála (ul. Strakonická), ul. Výpadová, nám. Osvoboditelů, ul. K Cementárně, ul. Pod Lochkovem, Exit 15 Lochov a D0.

Objízdná trasa ve směru od D5 bude vedena po těchto komunikacích: Exit 16 Slivenec, ul. K Barrandovu, Barrandovský most, Jižní spojka, Brněnská, D1.

 

2. Fáze – 9.8.2016 od 0:00 hodin do 10.8.2016 do 24:00 hodin

Ve 2. fázi bude provedena oprava povrchu vozovky pravého jízdního pruhu pravého pásu v km 14,800 – 15,100. Provoz bude veden v levém a středním jízdním pruhu. V této fázi bude uzavřená nájezdová větev MÚK Lochkov ve směru na Plzeň. Objízdná trasa bude vedena po dálnici D0 ve směru na Brno do MÚK Strakonická a z MÚK Strakonická zpět po dálnici D0 ve směru na Plzeň.

Dle sdělení Ředitelství silnic a dálnic se mohou ve výjimečných případech (nepřízeň počasí, apod.) posunout koncové časy uzavírek.

 

V příloze naleznete mapový podklad objízdných tras.