Zápis ze zasedání Rady MČ č. 75

Zápis ze zasedání Rady MČ č. 75

Zápis ze 75. zasedání Rady MČ konaného dne 13. července 2016.