Znečištění Hostavického potoka

Znečištění Hostavického potoka

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy jako správce Hostavického potoka řešil v rámci svých kompetencí březnové havárie vzniklé na jmenovaném toku, o kterých jsme vás informovali v Dolnopočernickém zpravodaji č. 3,4/2016.

Na základě odebraných vzorků a stopování zdroje znečištění probíhá nyní inspekční šetření průmyslových areálů v ul. Průmyslová, Praha 14-Kyje. Do doby shromáždění veškerých podkladů nebudou příslušné orgány v uvedené věci činit konečné závěry ani rozhodnutí. O dalším vývoji této situace vás budeme informovat.

Bližší informace uvádí přiložená zpráva.