Vyhodnocení připomínek k provozu linek PID v Dolních Počernicích

Vyhodnocení připomínek k provozu linek PID v Dolních Počernicích

V rámci připravovaných celosíťových změn v provozu linek PID v r. 2016 byla koncem loňského roku naše městská část vyzvána k předložení podnětů a připomínek k provozu linek Pražské integrované dopravy na území Dolních Počernic. 

Organizace ROPID - Organizátor Pražské integrované dopravy posuzovala celkem 7 podnětů, které jsme ve  spolupráci s našimi obyvateli předložili. Vyhodnocení a vyjádření k jednotlivým připomínkám uvádí přiložená zpráva.

Rada MČ se na svém zasedání č. 73 ze dne 22.6.2016 konstatovala, že současná dopravní obslužnost Dolních Počernic je na velmi dobré úrovni.