Zápis ze zasedání Rady MČ č. 71

Zápis ze zasedání Rady MČ č. 71

Zápis ze 71. zasedání Rady MČ konaného dne 1. června 2016.

Příloha: