Za hromadný úhyn ryb může teplá zima

Za hromadný úhyn ryb může teplá zima

Dle sdělení Českého rybářského svazu, územního svazu Praha může za současný hromadný úhyn ryb v pražských rybnících, včetně našeho Velkého počernického rybníka, letošní netypická teplá zima. V průběhu zimních měsíců totiž nedošlo k zamrznutí vodní hladiny a ryby byly celou zimu aktivní. Množství potravy je však v zimních měsících v nádržích omezené a pro ryby nedostatečné, a to má za následek jejich špatnou kondici v jarním období.

Průběh zimy vyčerpal rybí organismus natolik, že hromadně začal podléhat jinak běžným nákazám způsobenými plísněmi či parazity, které by při dobré kondici zvládl. V současné době dochází k selektivnímu úhynu ryb, především kapra obecného. Plošná aplikace antibakteriální kůry je na pražských rybnících nerealizovatelná. Bylo by nutné použít několik tun léčiv a navíc je tento postup vzhledem k rekreačnímu využití rybníků a nádrží nemožný.

Zaměstnanci Lesů hl. m. Prahy provádí tedy alespoň průběžný sběr uhynulých ryb, aby se v teplém počasí netvořil v okolí rybníků zápach. 

Zdroj informací: www.lhmp.cz