Oznámení o přerušení dodávky elektřiny

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny

Z důvodu provádění plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy PREdistribuce, a.s., bude v termínu

7.6.2016 od 8:00 - 17:00 hodin

přerušena dodávka elektřiny pro odběrná místa v ul. Nad Rybníkem. Celé znění tohoto oznámení včetně výčtu všech dotčených odběrných míst naleznete v příloze.