Oznámení o přerušení dodávky vody

Oznámení o přerušení dodávky vody

Z důvodu provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních prací bude v termínu

14.6.2016 od 8:00 - 16:00 hodin

přerušena dodávka vody

v ulicích Bakurinova, Hřibojedská, V Čeňku a Za Luhem.

Společnost Pražské vodovody a kanalizace, a.s. zve všechny dotčené odběratele k předzásobení pitnou vodou i vodou pro užitkové účely.

Celé znění tohoto oznámení včetně výčtu všech dotčených domácností naleznete v příloze.