Uhynulé ryby v Počernickém rybníce

Uhynulé ryby v Počernickém rybníce

V poslední době se na břehu Počernického rybníka opakovaně objevuje neobvykle velké množství uhynulých ryb, přestože rybáři pravidelně uhynulé ryby odebírají. Podle jejich vyjádření se jedná zřejmě o plísňové onemocnění způsobené rozkolísaným průběhem jara (střídání vysokých a nízkých teplot). Údajně se jedná o problém na mnoha rybnících, i na Berounce.

Vzorky uhynulých ryb již byly poslány na expertizu, ale výsledky ještě nejsou známy. O zjištěných skutečnostech nás bude informovat Odbor ochrany prostředí MHMP, oddělení péče o zeleň - správa vodních toků.