Vysoký početní stav prasete divokého na území Horních a Dolních Počernic a Běchovic

Vysoký početní stav prasete divokého na území Horních a Dolních Počernic a Běchovic

Na území České republiky došlo v uplynulých desetiletích k velmi prudkému nárůstu početních stavů černé zvěře. Tento vývoj působí všude značné problémy a ani hl. m. Praha není výjimkou.

V polovině dubna t.r. bylo svoláno jednání a místní šetření ve věci vysokého početního stavu prasete divokého na území Horních a Dolních Počernic a Běchovic, které již dlouhodobě nese negativní důsledky na stav nově zakládaných lesních a travních porostů, ale i škodách na soukromém majetku občanů, kteří se kromě jiného potýkají i s obavami z přímých střetů s divokou zvěří.

Setkání se konalo za přítomnosti zástupců Magistrátu hl.m. Prahy – odbor ochrany prostředí, Lesů hl. m. Prahy, Mysliveckého spolku H. Počernice, Honebního společenstva H. Počernice a MČ Praha-Dolní Počernice, Horní Počernice a Běchovice.

Při hledání optimálního řešení současného stavu nedošlo k úplné shodě jednotlivých subjektů, avšak byla zdůrazněna nutnost radikálního snížení stavů prasete divokého, které je v kompetenci myslivců. Starosta Zbyněk Richter společně se starostou Běchovic Ing. Martanem poznamenali, že jsou ochotni pro zvýšení bezpečnosti svých občanů uvolnit finanční příspěvek či jinak přispět mysliveckému spolku, případně jiným subjektům, kteří přistoupí k aktivnímu řešení tohoto problému.

Závěr z tohoto jednání nevzešel a naše MČ očekává přijetí stanoviska orgánů státní správy a mysliveckého spolku.