Sekání trávy v Dolních Počernicích

Sekání trávy v Dolních Počernicích

Od  dubna t.r. probíhá na území Dolních Počernic sezónní sekání trávy. Seče všech pozemků ve správě MČ Praha-Dolní Počernice provádí fa. BONSOFT s.r.o., která byla s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou vybrána hodnotící komisí ve výběrovém řízení a s níž byla uzavřena Smlouva o dílo na údržbu veřejné zeleně (ujednání RMČ 64.4 ze dne 6.4.2016).
Seče pozemků jsou prováděny postupně. Tráva bude sekána pravidelně v průběhu celé vegetační sezóny, přičemž četnost sekání bude záviset na rychlosti růstu trávy.

První seč je pro novou firmu nejnáročnější, proto žádáme občany o shovívavost k průběhu provádněných prací. Máte-li však k probíhající seči trávy jakékoli připomínky nebo byste rádi upozornili na neposekané plochy, kontaktujte prosím náš úřad. Děkujeme za Vaši spolupráci.