Stavební práce na Vinici

 Stavební práce na Vinici

V lokalitě Vinice probíhá obnova kabelového vedení vysokého napětí (VN), která se realizuje z důvodu zastaralosti stávajícího zařízení a nárustu poruchovosti vedení technické infrastruktury.  Veškeré výkopové práce se provádí ve stávajících trasách VN vedoucích v chodnících, vozovce a zeleni. Všechny dotčené pozemky budou po ukončení stavby uvedeny do původního stavu.  Obnova kabelové trasy povede od transformační stanice TS 279 ulicemi Libotovská, V Padolině, ul. Nad Rybníkem od domu čp. 135 směrem k č.p. 589, dále ul. Příchovická a V Pařezinách, kde bude trasa VN ukončena v transformační stanici TS 97. Akce je rozdělena do dvou etap a bude probíhat v období květen - září 2016.

Investor: PREdistribuce, a.s.
Stavbu provádí: KORMAK Praha a.s.