Úklid v Dolních Počernicích

Úklid v Dolních Počernicích

Na sklonku minulého týdne se v rámci kampaní Den Země a Ukliďme svět, ukliďme Česko uskutečnil úklid veřejných prostranství v MČ Praha – Dolní Počernice.

Jednalo se zejména o úklid přírodní památky Počernický rybník a jejího okolí, dále o úklid dvou páteřních komunikací v MČ Českobrodské a Národních hrdinů, vybraných polních cest a některých skrytých zákoutí, např. v okolí drážního tělesa.

Do akce se zapojila lesní školka „V mechu a kapradí“, která uklízela v prostoru přírodní památky Xaverovský háj, Základní škola, mateřská škola Duha, veřejnost a pracovníci úřadu MČ. Kampaně se zúčastnilo v průběhu několika dnů desítky obyvatel MČ a školní mládeže.

Výsledkem akce byly stovky kilogramů nasbíraných odpadků, pneumatik a jiného nepořádku, jehož následnou likvidaci zajistila MČ Praha – Dolní Počernice v součinnosti a vstřícné spolupráci s firmou Kontejnery Novák s.r.o.. 

Všem dobrovolníkům, kteří se na úklidu podíleli, patří naše velké poděkování za čas a energii, kterou do úklidu vložili a obětovali jeden den víkendu pro to, aby byly Počernice opět o něco hezčí a příjemnější místo k bydlení. Kéž by naše snaha a výsledná práce měla pro ostatní občany výchovný charakter a děti i dospělí si uvědomili, že cigaretové nedopalky a odpadky nepatří na ulici, ale do odpadkových košů, případně kontejnerů na tříděný odpad a do sběrných dvorů.  

MČ Praha-Dolní Počernice