Zápis ze zasedání Rady MČ č. 60

Zápis ze zasedání Rady MČ č. 60

Zápis z 60. zasedání Rady MČ konaného dne 9. března 2016.