Pozvánka na 10. zasedání zastupitelstva MČ Praha - Dolní Počernice

Pozvánka na 10. zasedání zastupitelstva MČ Praha - Dolní Počernice

Dovoluji si Vás pozvat na 10. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Dolní Počernice, které se bude konat

v pondělí 14. 3. 2016 v 17.00 hod.

ve velké zasedací místnosti Úřadu MČ Praha-Dolní Počernice, Stará obec 10

 

P r o g r a m:

1. Rozpočet MČ Praha-Dolní Počernice na rok 2016

2. Rozpočtový výhled MČ Praha-Dolní Počernice na roky 2017-2021

3. Příprava a projednání Strategického plánu MČ Praha-Dolní Počernice

4. Projednání celoměstsky významné změny ÚP III-Z 2748/00

5. Informace

6. Dotazy, připomínky, podněty

 

Zbyněk R i c h t e r, v.r.

starosta MČ Praha – Dolní Počernice