Zápis ze zasedání Rady MČ č. 59

Zápis ze zasedání Rady MČ č. 59

Zápis z 59. zasedání Rady MČ konaného dne 2. března 2016.