Modernizace systému řízení dopravy v metropoli a kamerový dohled na ul. Českobrodská

Modernizace systému řízení dopravy v metropoli a kamerový dohled na ul. Českobrodská

TSK Praha na svém portále http://www.tsk-praha.cz/wps/portal infomuje o realizaci projektu modernizace systému řízení dopravy na území hl. m. Prahy, jehož cílem je zvýšení plynulosti provozu na vybraných úsecích, zvýšení bezpečnosti a snížení negativních důsledků silniční dopravy na životní postředí. Projekt modernizace systému řízení dopravy se zaměřil na obnovu stávajících a výstavbu nových řízených křižovatek, které jsou vybavené telematickým systémem. Dotčenou lokalitou je, mimo jiné, i ul. Českobrodská. 

Co je telematický systém?

Dopravní telematika (inteligentní dopravní systémy) jsou moderní informační a komunikační technologie, které přímo na pozemní komunikaci sledují a vyhodnocují konkrétní charakteristiky provozu, informují o aktuální dopravní situaci nebo provoz na komunikaci podle stanovených pravidel bezprostředně řídí. Telematické systémy umožňují v daném úseku komunikace průběžně sledovat a vyhodnocovat charakteristiky dopravního proudu (hustotu provozu, intenzitu provozu, průměrnou rychlost proudu vozidel, odstupy vozidel apod.), meteorologické informace (teplotu vzduchu, teplotu povrchu vozovky, srážky, viditelnost, bod mrznutí, apod.) nebo například skladbu vozidel, jejich hmotnost, průjezd kradených automobilů atd. Informace a data jsou zpracovávány v Národním dopravním informačním centru (NDIC).

Kamerový dohled na ul. Českobrodská

TSK modernizovala v rámci výše uvedeného projektu několik oblastí systému pražské dopravy, k nimž patří i instalace inteligentních dopravních otočných kamer, zajišťujících sběr a zpracování dopravně inženýrských dat. Tyto kamery byly instalovány (mimo jiné dotčené lokality) i na území Dolních Počernic, na křižovatce ul. Českobrodská a Národních hrdinů. Kamery jsou základem telematického dohledového systému, který umožňuje 24 hodin denně operátorský dohled – detekuje kolony, stojící vozidla, neprůjezdné křižovatky – a dokáže i sčítat vozidla, klasifikovat je, měřit rychlost a intenzitu dopravního proudu nebo počítat dojezdovou dobu ke vztažným cílům.
Ve spojení s dopravními ústřednami a dohledovým, varovným a informačním systémem umožňuje telematický systém všem účastníkům silničního provozu projet bezpečně a plynule po všech komunikacích metropole včetně těch nejrušnějších.  

Kompletní zprávu o modernizaci systému řízení dopravy naleznete na stránkách TSK-Praha.