Probíhá šetření životních podmínek českých domácností

Probíhá šetření životních podmínek českých domácností

Český statistický úřad zahájil výběrové šetření životních podmínek českých domácností, které probíhá v termínu od 6.2. - 5.6.2016 na území celé republiky. Terénní zjišťování aktuálních dat pro hodnocení sociální a ekonomické situace obyvatel České republiky budou provádět odborně proškolení zaměstnanci ČSÚ v náhodně vybraných domácnostech. Více informací v příloze.