Pozvánka na 9. zasedání zastupitelstva MČ Praha - Dolní Počernice

Pozvánka na 9. zasedání zastupitelstva MČ Praha - Dolní Počernice

Dovoluji si Vás pozvat na 9. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Dolní Počernice, které se bude konat

v pondělí 1. 2. 2016 v 17.00 hod.

ve velké zasedací místnosti Úřadu MČ Praha-Dolní Počernice, Stará obec 10

 

P r o g r a m:

1. Návrh na změnu jednacího řádu ZMČ

2. Návrh na odsvěření pozemků pod komunikací v ul. Národních hrdinů

3. Park U Čeňku – zajištění údržby III. etapy

4. Prodej plechové haly v zámeckém parku

5. Příprava Strategického plánu rozvoje MČ

6. Domov seniorů – zahájení přípravných prací

7. Stanovení pravidel pro úpravy rozpočtu

8. Informace

9. Dotazy, připomínky, podněty

 

Zbyněk R i c h t e r, v.r.
starosta MČ Praha – Dolní Počernice