Kam s vánočními stromky?

Kam s vánočními stromky?

Svoz vánočních stromků bude V Praze probíhat po celý leden a únor.

Odstrojené vánoční stromky odkládejte k nejbližším kontejnerům na tříděný odpad. V případě, že máte veřejně přístupnou popelnici nebo kontejner na směsný odpad (např. sídliště), lze stromky volně odložit vedle nich. Stromky nepatří do nádob na směsný odpad, protože tím snižují jejich kapacitu.

Stromky jsou do vozů na komunální odpad nakládány v běžných svozových dnech. Vyhazujte je proto nejlépe den před odvozem komunálního odpadu, aby nedocházelo k jejich přílišnému hromadění po zbytečně dlouho dobu.

Při nedostatečném odstrojení nedoporučujeme odnášení vánočních stromků do lesa, kde by je mohla jako potravu zpracovat divoká zvěř. Kdyby se například dostal háček do trávicího ústrojí zvířete, mohlo by uhynout.
Pokud vám dosloužil umělý stromek, který již nebudete více uchovávat, rozhodně nepatří do kontejneru na tříděný či směsný odpad, ale do sběrného dvora.