Oznámení o konkurzním řízení na pozici ředitele/ky Mateřské školy Čtyřlístek Praha-Běchovice

Oznámení o konkurzním řízení na pozici ředitele/ky Mateřské školy Čtyřlístek Praha-Běchovice

Městská část Praha – Běchovice v rámci plnění svých úkolů zřizovatele vyhlašuje konkursní řízení na funkci

ředitel/ředitelka mateřské školy.

Název mateřské školy:
Mateřská škola Čtyřlístek Praha-Běchovice, Za Poštovskou zahradou 588, 190 11 Praha - Běchovice

Předpokládaný nástup:
Nástup je předpokládán od 1.8.2016.

Podání přihlášky do konkursního řízení:
Písemnou přihlášku lze podat do 14.3.2016 do 12.00 hod.

Úplné znění oznámení o vyhlášení konkurzního řízení naleznete v příloze, na internetové adrese www.praha-bechovice.cz, nebo vám může být zasláno na vyžádání mailem.

Kontaktní osoba: RNDr. Soňa Beroušková, tajemnice ÚMČ, e-mail:tajemnik@praha-bechovice.cz