Zahájení stavby "Dolní Počernice-V Čeňku-II. etapa"

Zahájení stavby "Dolní Počernice-V Čeňku-II. etapa"

V těchto dnech byly zahájeny stavební práce na projektu „Dolní Počernice – V Čeňku – II.etapa“, v rozsahu vydaného stavebního povolení ke stavbě vodovod, splašková kanalizace, dešťová kanalizace, přeložka průmyslového vodovodu.  

II. etapa výstavby navazuje na I. etapu nízkoenergetických viladomů "U golfu" a nabízí 62 pozemků pro výstavbu nízkoenergetických a pasivních rodinných domů. 

Generální dodavatel stavby: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.
Investor: Sekyra group, a.s.