Stavební úpravy chodníků

Stavební úpravy chodníků

Na hlavní ulici Národních hrdinů jsou v těchto dnech prováděny úpravy chodníků (snížení obrubníků), za účelem vzniku bezbariérového přechodu.

V průběhu 20 dnů budou úpravy provedeny v místě křížení s ulicemi: Českobrodská, Dubenecká, Ke hrázi a před Zš (kruhový objezd), bez omezení chodců a dopravy.

Stavební práce zajišťuje TSK Praha.