Dopravní obslužnost v naší MČ - Vaše podněty a připomínky

Dopravní obslužnost v naší MČ - Vaše podněty a připomínky

Vážení občané,

organizace ROPID, která je organizátorem Pražské integrované dopravy, se v současné době zabývá plánem realizace úprav v provozu tramvají i autobusů na území metropole. V této souvislosti oslovila a požádala naši městskou část o spolupráci na vyhodnocení a rozvoji dopravní obslužnosti v Dolních Počernicích. Zasláním vašich podnětů z pohledu cestujícího na to, co v současné autobusové síti naší městské části funguje a co je naopak potřeba vylepšit, upravit, zavést nebo omezit, přispějete do přípravy návrhů pro optimalizaci provozu veřejné dopravy. Zavedení autobusových změn je směřováno k datu 1.7.2016.

Vaše připomínky k dopravní obslužnosti Dolních Počernic zasílejte do 15.12.2015 na adresu infocentrum@dpocernice.cz. Za naši městskou část budou poté hromadně předány příslušné organizaci. Děkujeme za vaši účast.