Odstávka systémů pro vydávání občanských průkazů a cestovních pasů

Odstávka systémů pro vydávání občanských průkazů a cestovních pasů

Upozorňujeme občany, že pravděpodobně v celé druhé polovině prosince 2015 nebudou v souvislosti s připravovanou novelou Zákona o občanských průkazech a cestovních dokladech přijímány žádosti o vydání nového občanského průkazu ani cestovního dokladu, a to na žádném z úřadů v ČR. Stejně tak nebude možné v uvedeném období vydávat již vyhotovené doklady. Přesný termín bude zveřejněn poté, co jej oficiálně oznámí Ministerstvo vnitra ČR.

Důvodem plánované odstávky informačních systémů MV ČR je přechod na nový technický systém, který bude muset reagovat na legislativní změny, jež jsou v současné době schvalovány. Doporučujeme všem občanům, kteří musí do konce roku 2015 požádat o vydání nového občanského průkazu nebo cestovního pasu, aby tak učinili co nejdříve.