Pražská vlastivěda - březen 2020

Datum: 
01.03.2020 10:00

PRAŽSKÁ VLASTIVĚDA Prague City Tourism, Arbesovo nám. 70/4 / Praha 5 / 150 00 tel.: 221 714 161, 221 714 714, vlastiveda@prague.eu

Zaregistrujte se na www.prague.eu/newsletter a měsíční program vycházek Vám budeme pravidelně zasílat na Vaši e-mailovou adresu.
www.prazskevychazky.cz

PROGRAM VLASTIVĚDNÝCH VYCHÁZEK V BŘEZNU 2020

1. 3. / ne HANSPAULKA – ČTVRŤ V ZAHRADÁCH III. Při v ycházce se podíváme, kde stával hotel Praha, prohlédneme si vily architektů Antonína Engla a Richarda Klenky i vilu krále komiků Vlasty Buriana. Samozřejmě nás čekají viniční usedlosti Kotlářka, Strakovka a další. POZOR! - omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 na zastávce autobusu č. 131 „Hanspaulka“ (ve směru na Bořislavku). Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Stanislava Micková             

1. 3. / ne HRADČANY ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ. Poznejte s námi tuto městskou čtvrť, jejíž součástí je nepřeberné množství historicky cenných památek. Projdeme se po dvou největších náměstích, povíme si o mnohých šlechtických palácích, které se zde nacházejí, o maloměstském rázu Nového Světa a neopomene ani na církevní řády, které zde sídlí. POZOR! - omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí. Cena 120/80 Kč (%). Marcela Smrčinová                                             

7. 3. / so ARCHITEKT JOSEF GOČÁR A JEHO DÍLO V CENTRU PRAHY. Před 140 lety se narodil Josef Gočár, významná osobnost české moderní architektury první poloviny 20. století. V Praze můžeme obdivovat skutečně reprezentativní soubor jeho staveb počínaje kubismem, přes rondokubismus po funkcionalismus. Od Legiobanky na Poříčí přejdeme okolo Anglobanky k Domu U Černé Matky Boží, připomeneme si jeho návrhy obchodních domů pro firmu Baťa i palác Fénix na Václavském náměstí. POZOR! - omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 před Legiobankou (Na Poříčí 24). Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jarmila Škochová   

7. 3. / so ZAJÍMAVÁ ZÁKOUTÍ NOVÉHO MĚSTA PRAŽSKÉHO VI. Tentokrát se při procházce Novým Městem pražským dozvíme, proč je v Praze ulice Na Bojišti nebo Větrov, objevíme část hradeb, které kdysi nechal vystavět Karel IV., zjistíme, jaké církevní řády se v této lokalitě usadily a jaké zajímavé osobnosti zde pobývaly. POZOR! - omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 u Centrálního dispečinku DPP v ulici Na Bojišti 5. Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková

8. 3. / ne VINOHRADSKÉ VILY. Na vycházce si představíme malebnou vilovou čtvrť Královských Vinohrad se zajímavými objekty, zejména v Dykově a Hradešínské ulici. Na jejich vzniku se podílela řada předních architektů a sám Jan Kotěra si vybral tuto lokalitu pro výstavbu své vlastní rodinné vily. Byla zde také realizována urbanistická studie kolonie vilek pod společným projektem kolonie Svoboda. V blízkosti bychom našli také jedinou připomínku zdejší bývalé továrny na čokoládu Orion, kterou dnes dokládá pískovcový sloup. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 na zastávce tram. č. 10, 16 „Orionka“ (ve směru na Floru). Cena 120/80 Kč (%). Marie Hátleová                                                                          

13. 3. / pá PODVEČERNÍ PROCHÁZKA PRAŽSKÝM HRADEM. Po této procházce budete znát všechna nádvoří, uličky i zákoutí Pražského hradu! Nebudete si plést purkrabství s probošstvím, Matyášovu bránu se vstupní mříží nebo Konírnu s Jízdárnou. Společnost Vám bude dělat Dalimil a jeho veršovaná kronika. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 17:00 u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí. Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Dana Kratochvílová       

14. 3. / so NORDIC WALKING: KRÁLOVSKOU OBOROU. Zahajujeme již 10. ročník vycházek NORDIC WALKING!! Letošní ročník NW opět zahájíme tradičně procházkou Královské obory, která se poprvé veřejnosti otevřela v roce 1804. Královská obora, Pražany zvaná Stromovka, prošla a stále prochází v posledních letech velkou obnovou. Po skončení oprav Šlechtovy restaurace se tak po mnoha letech plně obnoví společenská funkce významného místa v parku a oživí se kulturní a společenský život ve Stromovce. Během vycházky naší pozornosti neuniknou ani další památky, např. o kousek opodál na návrší renesanční Místodržitelský letohrádek. Naše cesta od Císařského mlýna povede dále podél ,,Malé říčky“, slepého ramena Vltavy, abychom se vrátili k výchozímu bodu naší trasy. Zájemci, kteří si zakoupí vstupenku dopředu, tj. v předprodeji (ať již v eshopu nebo v jednom z předprodejních míst Pražské vlastivědy) obdrží na místě srazu dárek od Prague City Tourism!! POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Profesionální instruktor této tzv. aerobní aktivity v instruktáži před samotnou vycházkou vysvětlí a předvede základ správného provozování „Nordic Walking“. Upozorní na časté chyby a přesvědčí nás, že je vhodný pro všechny věkové kategorie. Zapůjčení holí na místě po dobu instruktáže a vycházky za poplatek 30 Kč pouze pro osoby, vlastnící vstupenku zakoupenou v předprodeji. Začátek akce v 10:00 u fontány před vstupem do areálu Výstaviště (nejbližší zastávka tramvaje č. 6, 12, 17 ,,Výstaviště Holešovice“). Cena 120/80 Kč. Marie Hátleová          

14. 3. / so STAVOVSKÉ DIVADLO. Návštěvníky zveme na prohlídku vybraných prostor Stavovského divadla. Vstoupíme do míst, kde kdysi dirigoval své opery sám velký W. A. Mozart a kde poprvé zazněla melodie naší budoucí hymny. POZOR! - omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 před budovou Stavovského divadla (ul. Železná 11, Staré Město). Cena 140/100 Kč. Mgr. Dagmar Vávrová Čermáková                                                                                        

14. 3. / so VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Zavítáme do interiérů radnice po zavírací době. Seznámíme se s dějinami a vývojem budovy, navštívíme středověké síně, novodobé reprezentační sály radnice i její románsko-gotické podzemí. Komentovanou prohlídku s rozšířeným výkladem zakončíme vyhlídkou z nově opraveného ochozu radniční věže. POZOR! – omezený počet účastníků na 25 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 250 Kč. Bc. Antonín Baloun                                   

15. 3. / ne HLEDÁME LETNÍ BYT ZN. ČERNOŠICE I. ČÁST. Ve známém pražském letovisku vznikla řada zajímavých vil pro sezónní pobyt i k trvalému užívání. Stopy zde zanechali architekti Jan Kotěra, Osvald Polívka, František Roith, Karel Stráník, Karel Štipl, ale i řada dalších, dnes již méně známých stavitelů. POZOR! - omezený počet účastníků na 2 x 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 a ve 14:00 na železniční stanici „Černošice“ (nástupiště ve směru Beroun, vlak jede ze stanice Praha – Hl. nádraží v 9:18 nebo ve 13:18 nebo ze stanice Praha-Smíchov v 9:25 a ve 13:25). Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Stanislava Micková                       

21. 3. / so ZÁBĚHLICEMI KOLEM BOTIČE. Osídlení Starých Záběhlic patří k nejstarším v Praze a dodnes si tato městská čtvrť zachovává svůj venkovský ráz. Na vycházce si připomeneme nejen tři tvrze, které se na tomto území ve 14. století nacházely, ale také dva zdejší zámky, lokality Horní a Dolní Chaloupky, kostel Narození Panny Marie, Hamerský rybník spojený s rodinou Ringhofferů, i sousední osadu Práče. Trasa měří cca 3 km a volně navazuje na vycházku z Roztyl k Hamerskému rybníku. POZOR! - omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 na stanici autobusu č. 101, 188 „V Korytech“. Cena 120/80 Kč (%). Pavla Lešovská                                                                                       

22. 3. / ne KAMPOU ZA VALDŠTEJNEM. Od kostela sv. Jana Na Prádle se vydáme na Kampu a odtud zamíříme k Valdštejnskému paláci. Dozvíte se, proč se kostel sv. Jana jmenuje Na Prádle, odkud má jméno Všehrdova ulice, jak vznikl ostrov Kampa, proč se tu léčil Dobrovský nebo kde se ženil malíř Škréta. Vyprávět si budeme také o tom, co všechno musel Valdštejn zbořit, aby si mohl postavit palác a kam všude se dal vymalovat. POZOR! - omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 u kostela sv. Jana Křtitele Na Prádle, roh ulice Říční a Všehrdova, Malá Strana. Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Dana Kratochvílová                         

23. 3. / po ZA DÍLEM ARCHITEKTA EMILA KRALÍČKA V CENTRU PRAHY. Při vycházce se vydáme za stavbami tohoto pozapomenutého mistra české secese a kubismu, od jehož úmrtí letos uplyne 90 let. Důležité impulsy pro svou práci získal v ateliéru slavného architekta J. M. Olbricha v Darmstadtu a poté v pražské projekční kanceláři vlivného pražského stavitele M. Blechy. Zastavíme se u slavného Králíčkova kandelábru, Adamovy lékárny, mohutného areálu Šupichova „ledového“ paláce a u pozoruhodného domu Diamant s výraznými kubistickými prvky. POZOR! - omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:30 na Jungmannově náměstí u sochy J. Jungmanna. Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jarmila Škochová                                                                                                           

29. 3. / ne DO HOLEŠOVIC NEJEN ZA BROUKEM A BABKOU. Na vycházce pražskou čtvrtí Holešovice se seznámíme s její historií, zajímavými stavbami renomovaných architektů i krásnou výzdobou zdejších obytných domů. Dozvíte se, kde bývala první ze sítě moderních prodejen zvaných ,,broukárny“,  co se označuje termínem ,,Molochov“ a nezapomeneme samozřejmě ani na slavné obyvatele čtvrti a jejich životní příběhy. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 před vchodem do budovy Veletržního paláce. Cena 120/80 Kč (%). JUDr. Hana Barešová                                                 

29. 3. / ne NÁRODNÍ DIVADLO. Celková prohlídka vybraných prostor Národního divadla nás zavede k jeho základním kamenům, do hlediště i hlavního foyer. POZOR! – omezený počet účastníků. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. V 10:30 prohlídka pro děti. Ve 12:00 prohlídka v angličtině. Začátek prohlídek v českém jazyce v 11:00, 11:30, 12:30, 13:00 a ve 13:30 ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. Cena prohlídky v angličtině 250/150 Kč. (průvodci PCT)        

31. 3. / út PRAŽSKÁ NÁBŘEŽÍ II.: Z KŘIŽOVNICKÉHO NÁMĚSTÍ NA VÝTOŇ.  Vycházka nás povede po nejstarším pražském nábřeží, původně Staroměstském, dnes Smetanově, které patří k turisticky nejatraktivnějším kvůli svým nádherným pohledům na Pražský hrad a Karlův most. Kolem Národního divadla budeme pokračovat na Slovanský ostrov a dál kolem honosných činžovních domů a dvou ministerských budov až na Výtoň, bývalého Podskalí. Trasa dlouhá cca 2,5 km. POZOR! - omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:30 u sochy Karla IV. na Křižovnickém náměstí (Staré Město, Praha 1). Cena 120/80 Kč (%). Pavla Lešovská     

VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY PRO DĚTI V BŘEZNU 2020

7. 3. / so NEBYL TO JEN LISTOPAD. Každý zná události z listopadu 1989. Díky nim dnes žijeme v demokratickém státě. Byl ale listopad náhodně vybraným termínem? Pojďte se s námi ponořit do dnů ponurých i veselých, do dnů století boje za svobodu a demokracii, do dnů, které mohli prožívat vaši rodiče či prarodiče. Setkejte se lidmi, které dnes již potkat nemůžete. Přijďte si utřídit, co a jak se stalo. Naučná prohlídka pro mládež představí reprezentační prostory Staroměstské radnice jako cestu dvacátým stoletím. Určeno pro mládež ve věku 9-12 let a 13-19 let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce pro mládež ve věku (9-12 let) ve 13:00 a začátek akce pro mládež ve věku (13-19 let) v 15:00 před infocentrem Staroměstské radnice. Jednotná cena 70 Kč. Kamila Mandziuková, DiS., Mgr. Jindra Pisančiková

14. 3. / so RADNICÍ KROK ZA KROKEM, DŮM ZA DOMEM. ZASTAVENÍ TŘETÍ. Třetí zastavení dětského cyklu nás přenese do období středověku, do dob největší slávy Království českého, i dob méně slavných. Budeme si vyprávět příběh, který se v naší historii táhne jak zlatá nit, příběh 14. a 15. století. A to vše na pozadí mistrovských děl malíře z největších – Václava Brožíka. A protože každý jeho obraz schovává hříčku či vtip, pozvali jsme samotného mistra, aby nás zasvětil do těchto jinotajů. Přijďte si pro velký příběh českých dějin, pro třetí součást modelu radnice a pro třetí list deskové hry. A pro spoustu zábavy! Vhodné pro děti ve věku 8-12 let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 před infocentrem Staroměstské radnice. Cena 120/80 Kč. Kamila Mandziuková, DiS.

14. 3. / so RADNICÍ KROK ZA KROKEM, DŮM ZA DOMEM. ZASTAVENÍ ČTVRTÉ. Za celá staletí se na českém trůnu vystřídalo mnoho osobností i řada panovnických dynastií. Panovníků velkých, i těch menších. Vladařů, již drželi ochranou ruku nad českou korunou, i těch, na jejichž vládu bychom nejraději zapomněli. Byli to Češi i cizinci, muži na slovo vzatí i třasořitkové, králové i šašci. Čtvrté zastavení nás zavede do Jiříkovy síně, kde se dozvíme více o životě a kralovaní tří panovníků, kteří přinesli slávu Praze i celému Království českému. Jeden z nich nás dokonce navštíví. Kdo to ale bude? Vhodné pro děti ve věku 8-12 let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:00 před infocentrem Staroměstské radnice. Cena 120/80 Kč. Kamila Mandziuková, DiS.

15. 3. / ne Od Dvou slunců ke Třem housličkám.   Na malé návštěvníky bude tentokrát čekat poznávání a povídání o domovních znameních a osobnostech Malé Strany. Ukážeme si nejznámější znamení v Nerudově ulici a vyprávět si budeme o jejich zajímavé historii. Chybět nebude ani kvíz a sladká tečka na konci! Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR – omezený počet účastníků na 2 x 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí. Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Pavla Bartásková Ph.D., Mgr. Bojana Škaroupková                                                                                                            

28. 3. / so ZA APOŠTOLY NA STAROMĚSTSKOU RADNICI. Pojďte s námi přivítat apoštoly staroměstského orloje, kteří se po delší pauze vrátili zpět na své čestné místo! V novém kabátě uvidíte i samotný orloj, díky práci restaurátorů opět září obnovenou krásou. Děti se mohou těšit také na vyprávění o zasedání městské rady za časů pana krále. Prohlédnou si starodávné síně a také sestoupí do hlubokého podzemí radnice. Během prohlídky budou řešit zábavné úkoly a na závěr čeká děti vědomostní kviz se sladkou odměnou.  Komentovanou prohlídku zakončí vyhlídkou z nově opraveného ochozu radniční věže. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků na 2 x 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek! Začátek akce ve 14:00 před vstupem do Turistického informačního centra PCT na Staroměstské radnici. Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Renata Lišková + Mgr. Dana Taimrová

29. 3. / ne NÁRODNÍ DIVADLO PRO DĚTI. Prohlídka vybraných prostor Národního divadla. Na děti čeká vyprávění o tom, jak bylo těžké divadlo vybudovat (a to hned dvakrát). Zdalipak vědí například, kdo vymaloval divadelní oponu? Své vědomosti si na závěr ověří v kvízu a všechny dostanou sladkou odměnu. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:30 ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. Mgr. Bojana Škaroupková

Vycházky se konají s maximálním počtem 40 účastníků ve skupině (není-li uvedena jiná kapacita nebo neurčí-li průvodce jinak). Přednost mají klienti
se vstupenkou zakoupenou v předprodeji.
Vstupné do objektu si hradí účastníci sami. Snížené vstupné je poskytováno dětem do 15 let, studentům do 26 let, seniorům nad 65 let, invalidům s průkazem ZTP, účastníkům probíhajících kurzů PCT a průvodcům PCT. Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. Vycházky se konají za každého počasí při účasti nejméně 5 osob. V případě zrušení akce pořadatelem (Prague City Tourism) je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného v místě, kde byla vstupenka zakoupena. Uvedená dopravní spojení jsou platná v době uzávěrky programu. Případné aktuální změny v dopravě lze ověřit na tel. 296 191 817 nebo na
www.dpp.cz.

Vstupenky na vlastivědné vycházky je možno zakoupit v Praze

formou předprodeje v turistických informačních centrech PCT a v recepci PCT (Arbesovo nám. 70/4). V rámci předprodeje se prodávají vstupenky také on-line na eshop.prague.eu

!! PŘEDPRODEJ SE VYPLÁCÍ!!

U vybraných akcí při zakoupení vstupenek v předprodeji druhá vstupenka na shodnou akci se slevou 50 %. Platí na akce označené symbolem (%), (platí i pro online předprodej). Sleva se vztahuje vždy na vstupenku vyšší hodnoty.

Vyprodané akce jsou avizovány na www.prazskevychazky.cz

Veškeré informace naleznete na www.prazskevychazky.cz

Dotazy rádi zodpovíme na e-mailové adrese: vlastiveda@prague.eu nebo na tel: 221 714 714, 221 714 161

Sledujte nás na Facebooku: facebook.com/praguecitytourism

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Předprodej na měsíc BŘEZEN 2020 bude zahájen v úterý 25. února 20209:03 v eshopu a v turistických informačních centrech PCT (viz níže) v Praze. Předprodej na měsíc DUBEN 2020 bude zahájen  ve středu 25. března 2020.

OTEVÍRACÍ DOBA TURISTICKÝCH INFORMAČNÍCH

Turistické informační centrum Můstek

(Rytířská 12, vchod z ul. Na Můstku, Praha 1 – Staré Město)                                                                                     denně 9:00 - 19:00

Turistické informační centrum Staroměstská radnice

(Staroměstské náměstí 1, Praha 1 - Staré Město)                     denně 9:00 - 19:00

Turistické informační centrum Václavské náměstí         

13. 1. 2020 – 18. 3. 2020 ZAVŘENO, od 19. 3. 2020 denně 10:00 – 18:00

 (horní část Václavského náměstí, na rohu se Štěpánskou ulicí)

Turistické informační centrum Letiště Praha T1

(Příletová hala, Terminál 1, Praha 6 - Ruzyně)                       denně 8:00 - 20:00

Turistické informační centrum Letiště Praha T2

(Příletová hala, Terminál 2, Praha 6 - Ruzyně)                        denně 8:00 - 22:00

Recepce PCT, Arbesovo náměstí 70/4 – JEN VŠEDNÍ DNY

(Arbesovo náměstí 70/4, Praha  5)             po – čt 8:00 – 17:00, pá 8:00 – 16:00

 (aktuální informace na www.prague.eu nebo tel. 221 714 714)

NOVINKY

Praha:děti

Prague City Tourism vydala novou brožuru Praha:děti. Tajemství zlatých makovic a dvanáct dalších pražských zajímavostí. Brožura je dispozici ve všech Turistických informačních centrech PCT a v e-shopu PCT na eshop.prague.eu, případně je ke stažení na webu praguecitytourism.cz. Brožura vyšla v sedmi jazykových verzích, je určena dětem od 9 do 15 let a přibližuje mnohdy nepříliš známé příběhy známých pražských míst a památek.

CIRQUE DU SOLEIL

Nejslavnější cirkus na světě, Cirque Du Soleil, předvede své unikátní a světové show TOTEM i divákům v Praze na Letenské pláni, a to v termínu 17. 7. - 16. 8. 2020. Novinkou je právě místo konání, kde bude postaven stan o průměru 51 m, který pojme až 2500 diváků.

Více informací na www.cirquedusoleil.com/cs/totem

CYKLOHRÁČEK

Výletní vlak Cyklohráček vyjíždí v sobotu 28. března již do své sedmé sezóny. Vláček zaměřený především na nejmenší cestující s sebou v letošním roce přiveze opět spoustu zajímavých novinek. Jednou z nich je zrekonstruovaný nízkopodlažní vůz plný hraček, který dostane zbrusu nový oranžový kabát. Cyklohráček pojede opět o sobotách, nedělích a státních svátcích dvakrát denně z Prahy do Slaného a zpět, jednou za 14 dní se podívá až k železničnímu muzeu ve Zlonicích. Více informací na www.pid.cz/cyklohracek, tak na www.facebook.com/cyklohracek