Pražská vlastivěda - únor 2020

Datum: 
02.02.2020 10:00

PROGRAM VLASTIVĚDNÝCH VYCHÁZEK V ÚNORU 2020

2. 2. / ne HANSPAULKA – ČTVRŤ V ZAHRADÁCH. Na vycházce si prohlédneme viniční usedlosti Fišerka a Špitálka, podíváme se, kde si nechal postavit vilu Karel Babka s dcerou Lídou Baarovou i kam vedla první trolejbusová linka v Praze. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 na zastávce autobusu č. 131 „U Matěje“ (ve směru na Hradčanskou), (jede od stanice metra A „Bořislavka“ nebo „Hradčanská“). Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Stanislava Micková                                      
8. 2. / so RUDOLFINUM. V únoru 2020 uplyne 135 let od slavnostního otevření této impozantní budovy při vltavském břehu. Dnes láká Rudolfinum návštěvníky především k poslechu vážné hudby nebo návštěvě výstav. My se podrobněji seznámíme s historií vzniku budovy, s jejími tvůrci i s její novou úlohou v počátcích Československé republiky. POZOR! - omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 před bočním vchodem do Rudolfina z Alšova nábřeží. Cena 120/80 Kč. Mgr. Dagmar Vávrová Čermáková                                    

8. 2. / so PRAŽSKÉ OBCHODNÍ DOMY A JEJICH SLAVNÁ HISTORIE. Centrum metropole je protkáno mnoha zajímavými stavbami obchodních domů. Kdysi představovaly nejen obchodní, ale také architektonické unikáty. Během vycházky si připomeneme, který obchodní dům byl v Praze vůbec první, jaké zboží bylo nejoblíbenější a čím kdysi obchodníci motivovali své zákazníky k nákupu. Zjistíme, kde byl Šamota, co se prodávalo v AŘE, jak původně vypadala Bílá Labuť a kde byly další nákupní centra. Vycházku zahájíme u Bílé labutě a následně se přes náměstí Republiky, ulici Na Příkopě i přes Václavské náměstí přesuneme na Národní třídu. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 před obchodním domem Bílá labuť (ulice Na Poříčí 23, Nové Město, Praha 1). Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková         

8. 2. / so OŽIVLÝ STŘEDOVĚK V PODZEMÍ STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Vraťte se v čase do středověku! Románsko-gotické sklepení Staroměstské radnice se spojí s umem lidí, kteří se věnují oživování řemeslné dovednosti vrcholného středověku. Řemeslníci předvedou každodenní středověké činnosti (např. spřádání lnu) i specializovaná řemesla (např. výrobu keramiky na kopacím hrnčířském kruhu, výrobu luku či tisk na replice Gutenbergova knihařského lisu). Nepůjde jen o ukázky řemesel – na téměř dvou desítkách stanovišť si budete moci na vlastní kůži řadu z nich i vyzkoušet! Zájemci si budou moci zdarma vyrobit a jako suvenýr odnést kožený náramek, uplést tkanici nebo vyrazit repliku groše Karla IV. Zároveň každou celou hodinu proběhnou podrobné výklady o jednotlivých řemeslech. Jedná se o akční podívanou v replikách dobových oděvů s používáním replik dobových nástrojů. Akce bude unikátním zážitkem pro dospělé i rodiny s dětmi. Délka akce je individuální dle zájmu každého z návštěvníků. Program se koná v románsko-gotickém podzemí Staroměstské radnice – vstup z mozaikového vestibulu v přízemí budovy. Provozní doba: 10:00-19:00 (vstup z mozaikového vestibulu SR). Kapacita: 100 osob každou hodinu. Vstupné 150 Kč/90 Kč.

9. 2. / ne BŘEVNOVSKÝ KLÁŠTER. Celková prohlídka klášterního areálu včetně barokní baziliky sv. Markéty, románské krypty a budovy prelatury. POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 13:00 před kostelem sv. Markéty (nejbližší spoj tram. č. 22, 25 „Břevnovský klášter“). Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybíráno vstupné do objektu 100/60 Kč. Marie Vymazalová        

15. 2. / so NOVÁ ARCHITEKTURA V ASANOVANÉM PROSTORU STARÉHO MĚSTA A JOSEFOVA. Procházka nás povede historickým centrem, které zažilo výraznou proměnu na přelomu 19. a 20. století . V Pařížské ulici a přilehlých ulicích vznikaly „středověké hrady“ i domy vskutku moderní, s racionálně řešenými fasádami, velkými okny a jemnou geometrickou dekorací průčelí. Při procházce si připomeneme historizující díla R. Klenky z Vlastimilu i modernistické budovy navržené A. Englem, O. Novotným, J. Plečnikem, B. Hübschmannem a J. Kotěrou.  POZOR! - omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 na Mariánském náměstí před budovou Nové radnice (Magistrát HMP). Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jarmila Škochová 

15. 2. / so STAVOVSKÉ DIVADLO. Návštěvníky zveme na prohlídku vybraných prostor Stavovského divadla. Vstoupíme do míst, kde kdysi dirigoval své opery sám velký W. A. Mozart a kde poprvé zazněla melodie naší budoucí hymny. POZOR! - omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 před budovou Stavovského divadla (ul. Železná 11, Staré Město). Cena 140/100 Kč. JUDr. Hana Barešová

15. 2. / so Z POHOŘELCE NA NOVÝ SVĚT. Nový Svět je v podstatě křivolaká středověká ulička, která kopíruje původní cestu vedoucí podél potoka Brusnice k osadě Střešovice. Pohromou pro její obyvatele, byl požár v období husitských válek a potom znovu v r. 1541. Stávající domy proto nejsou starší než z doby Rudolfa II. a mnohdy se zdá, že od jejich výstavby se zde moc ani nezměnilo.  Místní obyvatele, kterými byli zpočátku chudina a lidé, kteří byli služebně vázaní k Hradu, později vystřídali umělci. Nějaký čas zde přebýval i dánský hvězdář Tycho Brahe nebo bratr stavitele Santiniho, kameník František Jakub. Během vycházky si připomeneme také příběhy, příhody i pověsti, které se k tomuto výjimečnému místu váží. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodej vycházek. Začátek akce ve 14:00 na zastávce tramvaje č. 22, 23 „Pohořelec“ (ve směru z centra). Cena 120/80 Kč (%). Pavla Lešovská

16. 2. / ne NÁRODNÍ DIVADLO. Celková prohlídka vybraných prostor Národního divadla nás zavede k jeho základním kamenům, do hlediště i hlavního foyer. POZOR! – omezený počet účastníků. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. V 11:30 a ve 14:00 prohlídka pro děti. Ve 13:30 prohlídka v angličtině. Začátek prohlídek v českém jazyce v 10:30, 11:00, 12:00, 12:30 a ve 13:00 ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. Cena prohlídky v angličtině 250/150 Kč. (průvodci PCT)

16. 2. / ne Z PERŠTÝNA NA BETLÉMSKÉ NÁMĚSTÍ. Na vycházce si budeme povídat o tom, kde byl Odborový dům a jaké funkce plnil, kdo byl JUDr. Podlipný a proč bychom si ho měli pamatovat nebo kde bývaly Benátky a kde Jeruzalém. Ukážeme si, kudy vedly středověké hradby, co to byl Konvikt, proč je Bartoloměj svatý, kde byla první vegetariánská jídelna v Praze nebo kdo byli panímáma od Halánků a pan Fingerhut. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 před domem v ulici Na Perštýně 6. Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Dana Kratochvílová

20. 2. / čt PRAŽSKÁ NÁBŘEŽÍ I.: OD HLÁVKOVA MOSTU NA NÁMĚSTÍ JANA PALACHA (nábřeží Ludvíka Svobody a Dvořákovo nábřeží). Asi 2,5 km dlouhá vycházka nás povede po pravobřežním vltavském nábřeží kolem významných budov a památek, jejichž pestrou historii si na vycházce připomeneme. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:30 před hlavním vchodem do budovy Ministerstva zemědělství (Těšnov 17, Praha 1). Cena 120/80 Kč (%). Pavla Lešovská

22. 2. / so HANSPAULKA – ČTVRŤ V ZAHRADÁCH II. Tentokrát se podíváme, jak vznikalo na Hanspaulce „zahradní město“. Prohlédneme si vily od předních architektů - Oldřicha Starého, Evžena Linharta, Josefa Fuchse a dalších. Zastavíme se u usedlostí Perníkářka a Beránka. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 na stanici autobusu č. 131 „Dyrinka“ (ve směru na Hradčanskou), (jede od stanice metra A „Bořislavka“ nebo „Hradčanská“). Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Stanislava Micková                                                                                                                                                                                                          

23. 2. / ne     DOMOVNÍ ZNAMENÍ NA STARÉM MĚSTĚ PRAŽSKÉM II. Na vycházce poznáme nejen významná domovní znamení na Starém Městě, ale neopomeneme zmínit také zajímavé historické souvislosti, spjaté s vybranými objekty, které na naší cestě mineme. Dozvíme se, kde sídlila nejstarší pražská kavárna nebo kam se chodili bavit čeští velikáni. Ukážeme si rodný dům E. E. Kische a vycházku zakončíme v Celetné ulici, jejíž bohatou historii nenecháme bez povšimnutí. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 u sochy Karla IV. na Křižovnickém náměstí, Staré Město, Praha 1. Cena 120/80 Kč (%). Marcela Smrčinová

29. 2. / so STARÉ STRAŠNICE II. Pokračování listopadové vycházky další samostatnou částí. Původně nevelké zemědělské Strašnice zaznamenaly na počátku 20. století velký stavební rozvoj. Stalo se tak díky zlepšující se dopravní dostupnosti s Prahou a vzrůstajícímu zájmu středních vrstev o bydlení v této lokalitě. Nárůst počtu obyvatel byl značný a tím vyvstala i nutnost výstavby Nové školy, dnes známá pod názvem Stará. Rozvíjel se zde i život kulturní, sportovní a společenský, jehož dokladem jsou dosud dochované stavby. Po rozpadu Rakouska - Uherska, kdy platil absolutní zákaz pohřbívání žehem, bylo ve Strašnicích vybudováno nové krematorium, které je už více jak 80 let důstojným místem posledního rozloučení. Na vycházce si také ukážeme nově zrekonstruovaný původně Evangelický německý hřbitov nebo strašnický zámeček „Miramare“. POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 na zastávce tram. č 7, 26 „Strašnická“ ve směru jízdy na Vinohrady a na Nové Strašnice. Cena 120/80 Kč (%). Marie Hátleová                    

VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY PRO DĚTI V ÚNORU 2020
15. 2. / so ZA APOŠTOLY NA STAROMĚSTSKOU RADNICI. Pojďte s námi přivítat apoštoly staroměstského orloje, kteří se po delší pauze vrátili zpět na své čestné místo! V novém kabátě uvidíte i samotný orloj, díky práci restaurátorů opět září obnovenou krásou. Děti se mohou těšit také na vyprávění o zasedání městské rady za časů pana krále. Prohlédnou si starodávné síně a také sestoupí do hlubokého podzemí radnice. Během prohlídky budou řešit zábavné úkoly a na závěr čeká děti vědomostní kviz se sladkou odměnou.  Komentovanou prohlídku zakončí vyhlídkou z nově opraveného ochozu radniční věže. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků na 2 x 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek! Začátek akce ve 14:00 před vstupem do Turistického informačního centra PCT na Staroměstské radnici. Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Renata Lišková + Mgr. Dana Taimrová

16. 2. / ne NÁRODNÍ DIVADLO PRO DĚTI. Prohlídka vybraných prostor Národního divadla. Na děti čeká vyprávění o tom, jak bylo těžké divadlo vybudovat (a to hned dvakrát). Zdalipak vědí například, kdo vymaloval divadelní oponu? Své vědomosti si na závěr ověří v kvízu a všechny dostanou sladkou odměnu. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 11:30 a ve 14:00 slavnostním vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. Mgr. Pavla Bartásková Ph.D.

23. 2. / ne NEBYL TO JEN LISTOPAD (9-12 let). Každý zná události z listopadu 1989. Díky nim dnes žijeme v demokratickém státě. Byl ale listopad náhodně vybraným termínem? Pojďte se s námi ponořit do dnů ponurých i veselých, do dnů století boje za svobodu a demokracii, do dnů, které mohli prožívat vaši rodiče či prarodiče. Setkejte se lidmi, které dnes již potkat nemůžete. Přijďte si utřídit, co a jak se stalo. Naučná prohlídka pro mládež představí reprezentační prostory Staroměstské radnice jako cestu dvacátým stoletím. Určeno pro mládež ve věku 9-12 let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 13:00 před infocentrem Staroměstské radnice. Jednotná cena 70 Kč. Kamila Mandziuková, DiS., Mgr. Jindra Pisančiková

23. 2. / ne NEBYL TO JEN LISTOPAD (13-19 let). Každý zná události z listopadu 1989. Díky nim dnes žijeme v demokratickém státě. Byl ale listopad náhodně vybraným termínem? Pojďte se s námi ponořit do dnů ponurých i veselých, do dnů století boje za svobodu a demokracii, do dnů, které mohli prožívat vaši rodiče či prarodiče. Setkejte se lidmi, které dnes již potkat nemůžete. Přijďte si utřídit, co a jak se stalo. Naučná prohlídka pro mládež představí reprezentační prostory Staroměstské radnice jako cestu dvacátým stoletím. Určeno pro mládež ve věku 13-19 let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:00 před infocentrem Staroměstské radnice. Jednotná cena 70 Kč. Kamila Mandziuková, DiS., Mgr. Jindra Pisančiková

29. 2. / so RADNICÍ KROK ZA KROKEM, DŮM ZA DOMEM. ZASTAVENÍ DRUHÉ. Kdo to byl švec? A provazník? A co takový voštinář? A hamerník? Tato a mnohá jiná řemesla si představíme v rámci Druhého zastavení, které nás zavede do vskutku pohádkové radní síně. Tam, kde se rozhodovalo o Starém Městě, do míst, kde byli jmenováni cechovní mistři, ale i mnoho lidí odsouzeno k odpykání trestu ve špince. Co to byla špinka? I to se dozvíme! A to opravdu důkladně. Neváhejte a přijďte se dozvědět něco více o historii cechů a jejich znaků. Čekají nás i kvízové otázky, kouzelný pytlík plný dobrot, tajemná postava a pracovní list s částí originální deskové hry. Vhodné pro děti ve věku 8-12 let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 13:00 před infocentrem Staroměstské radnice. Cena 120/80 Kč (%). Kamila Mandziuková, DiS.

29. 2. / so RADNICÍ KROK ZA KROKEM, DŮM ZA DOMEM. ZASTAVENÍ TŘETÍ. Třetí zastavení dětského cyklu nás přenese do období středověku, do dob největší slávy Království českého, i dob méně slavných. Budeme si vyprávět příběh, který se v naší historii táhne jak zlatá nit, příběh 14. a 15. století. A to vše na pozadí mistrovských děl malíře z největších – Václava Brožíka. A protože každý jeho obraz schovává hříčku či vtip, pozvali jsme samotného mistra, aby nás zasvětil do těchto jinotajů. Přijďte si pro velký příběh českých dějin, pro třetí součást modelu radnice a pro třetí list deskové hry. A pro spoustu zábavy! Vhodné pro děti ve věku 8-12 let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:00 před infocentrem Staroměstské radnice. Cena 120/80 Kč (%). Kamila Mandziuková, DiS.

Vycházky se konají s maximálním počtem 40 účastníků ve skupině (není-li uvedena jiná kapacita nebo neurčí-li průvodce jinak). Přednost mají klienti se vstupenkou zakoupenou v předprodeji. Vstupné do objektu si hradí účastníci sami. Snížené vstupné je poskytováno dětem do 15 let, studentům do 26 let, seniorům nad 65 let, invalidům s průkazem ZTP, účastníkům probíhajících kurzů PCT a průvodcům PCT. Zaplacené vstupné  se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. Vycházky se konají za každého počasí při účasti nejméně 5 osob. V případě zrušení akce pořadatelem (Prague City Tourism) je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného v místě, kde byla vstupenka zakoupena. Uvedená dopravní spojení jsou platná v době uzávěrky programu. Případné aktuální změny v dopravě lze ověřit na tel. 296 191 817 nebo na www.dpp.cz.  Vstupenky na vlastivědné vycházky je možno zakoupit v Praze formou předprodeje v turistických informačních centrech PCT a v recepci PCT (Arbesovo nám. 70/4). V rámci předprodeje se prodávají vstupenky také on-line na eshop.prague.eu
!! PŘEDPRODEJ SE VYPLÁCÍ!!
U vybraných akcí při zakoupení vstupenek v předprodeji druhá vstupenka na shodnou akci se slevou 50 %. Platí na akce označené symbolem (%), (platí i pro online předprodej). Sleva se vztahuje vždy na vstupenku vyšší hodnoty.
Vyprodané akce jsou avizovány na www.prazskevychazky.cz
Veškeré informace naleznete na www.prazskevychazky.cz
Dotazy rádi zodpovíme na e-mailové adrese: vlastiveda@prague.eu nebo na tel: 221 714 714, 221 714 161
Sledujte nás na Facebooku: facebook.com/praguecitytourism
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
Předprodej na měsíc ÚNOR 2020 bude zahájen v pondělí 27. ledna 2020 v 9:03 v eshopu a v turistických informačních centrech PCT (viz níže) v Praze. Předprodej na měsíc BŘEZEN 2020 bude zahájen  25. února 2020.
OTEVÍRACÍ DOBA TURISTICKÝCH INFORMAČNÍCH 
CENTER PCT
(předprodejní místa Pražské vlastivědy)
Turistické informační centrum Můstek
(Rytířská 12, vchod z ul. Na Můstku, Praha 1 – Staré Město)           denně 9:00 - 19:00
Turistické informační centrum Staroměstská radnice
(Staroměstské náměstí 1, Praha 1 - Staré Město)                             denně 9:00 - 19:00
Turistické informační centrum Václavské náměstí                            13. 1. 2020 – 18. 3. 2020 ZAVŘENO
(horní část Václavského náměstí, na rohu se Štěpánskou ulicí)
Turistické informační centrum Letiště Praha T1
(Příletová hala, Terminál 1, Praha 6 - Ruzyně)                                 denně 8:00 - 20:00
Turistické informační centrum Letiště Praha T2
(Příletová hala, Terminál 2, Praha 6 - Ruzyně)                                 denně 8:00 - 22:00
Recepce PCT, Arbesovo náměstí 70/4 – JEN VŠEDNÍ DNY
(Arbesovo náměstí 70/4, Praha  5)                                                   po – čt 8:00 – 17:00, pá 8:00 – 16:00
(aktuální informace na www.prague.eu nebo tel. 221 714 714)
NOVINKY - OŽIVLÝ STŘEDOVĚK V PODZEMÍ STAROMĚSTSKÉ RADNICE
Mimořádná akce v největším pražském podzemí! Dvě desítky stanovišť, klasické i specializované řemeslné činnosti a talent lidí, kteří se věnují oživování středověkých řemeslných dovedností. Vyzkoušejte si na vlastní kůži původní středověké postupy a odneste si domů vlastní suvenýr! Takový bude 8. únor 2020 v podzemí Staroměstské radnice. Detaily programu na prague.eu/remesla.