Pražská vlastivěda říjen 2019

Datum: 
03.10.2019 16:45
Pražská vlastivěda říjen 2019

PRAŽSKÁ VLASTIVĚDA

Prague City Tourism, Arbesovo nám. 70/4 / Praha 5 / 150 00

tel.: 221 714 161, 221 714 714, vlastiveda@prague.eu

Zaregistrujte se na www.prague.eu/newsletter a měsíční program vycházek
Vám budeme pravidelně zasílat
na Vaši e-mailovou adresu.

www.prazskevychazky.cz

PROGRAM VLASTIVĚDNÝCH VYCHÁZEK

V ŘÍJNU 2019

3. 10. / čt BŘEVNOVEM PODÉL BRUSNICE. Při naší procházce budeme sledovat hlavní osu, podle které tato pražská čtvrť vznikala - údolí potoka Brusnice. U pramene v pavilonu Vojtěška si připomeneme historii založení břevnovského kláštera, okolo Markétských rybníků budeme pokračovat místy, kde ještě do poloviny 20. století stála vlastní ves Břevnov a podél Brusnice dojdeme k dalším usedlostem – zámečku Kajetánka s krásně upraveným parkem, Petynce, Šlajferce a Malovance. Připomeneme si i ve své době slavný secesní břevnovský „mrakodrap“ i blízkou pozoruhodnou polygonální kapli Panny Marie Kajetánské. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:45 na zastávce tram. č. 22, 25 „Břevnovský klášter“. Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jarmila Škochová

5. 10. / so REZERVACE TETÍNSKÉ SKÁLY. Projdeme nenáročnou, málo známou cestou z Berouna do Srbska. Uvidíme zákoutí oblíbená malíři, milenci a rybáři. Uvidíme i nejstarší brod a pohanskou cestu na Tetín. Sídlo sv. Ludmily si prohlédneme z místa, odkud ji kreslil nezapomenutelný Kája Saudek. Délka trasy cca 5,9 km. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 před nádražím Beroun (vlak jede ze stanice „Praha-Smíchov“ v 8:58). Cena 120/80 Kč. Mgr. Vladimír Trnka                                                            

6. 10. / ne TOULÁNÍ PO VRCHU PETŘÍNĚ. Na vrcholu Petřína můžeme kromě světoznámé rozhledny a Bludiště najít i několik dalších staveb. A tušíte, se kterou z nich je spjato jméno Mikoláše Alše? Na naší vycházce si prohlédneme nejen okolí rozhledny, ale pak se vydáme po nedávno zrekonstruované Křížové cestě do Velké Strahovské zahrady, odkud se budete moci pokochat výhledy na Staré Město a Pražský hrad. Vycházku zakončíme v královském stylu na Pohořelci, neboť ve středověku právě tudy procházely korunovační průvody. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:00 u sousoší Polibek na vrchu Petřína (naproti horní stanici lanovky). Cena 120/80 Kč (%). Bc. Renáta Kouřilová

9. 10. / st OKOLO HVĚZDY STAROU LIBOCÍ DO RUZYNĚ. Při vycházce se zastavíme u slavné Pragerovy stavby 60. let 20. století - Ústavu makromolekulární chemie s prvními lehkými závěsovými stěnami u nás. Pokračovat budeme okolo tajemné a romantické novorenesanční, ale bohužel chátrající stavby Schubertovy vily, která si zahrála ve filmu „Láska mezi kapkami deště“, Zeyerovy vily i kostelíka sv. Fabiána a Šebestiána. Starými uličkami Liboce projdeme až na ruzyňskou náves s Kubrovým statkem. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 17:00 na stanici tram. č. 1, 2 „Petřiny“. Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jarmila Škochová

11. 10. / pá HAVLÍČKOVY SADY. Při procházce Havlíčkovými sady si povíme, jak vypadalo území Královských Vinohrad v dávné historii a čím Karel IV. podnítil mohutný rozmach vinohradů. Prohlédneme si drobné stavby v parku - Grottu, Pavilon s historickým kuželníkem i Viniční altán. Procházku zakončíme ve vinném sklípku, kde můžete ochutnat víno z Viničních Hor. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:00 u hlavní brány (z Rybalkovy ulice). Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Dana Kratochvílová

12. 10. / so NORDIC WALKING: Z BRANÍKU NA ZBRASLAV. Součástí turistického pochodu proti proudu Vltavy, bude nejen objevování celé řady přírodních lokalit, ale i pohled na historický areál bývalých branických ledáren, který byl řadu let zahalený houštím náletové zeleně. Neužívaný stavební komplex od r. 1954 chátrá poté, co byl zbaven své původní funkce. Originální největší pražská „lednice“ pak sloužila jako skladiště brambor a postupně i pro jiné provizorní a nevhodné účely.  Cesta vede střídavě po náplavce podél řeky a po cyklostezce, mezi golfovými hřišti, je lemovaná stromy a místy pro aktivní odpočinek.  Modřany se připomenou siluetou osamoceného komína, to je to jediné, co zbylo z kdysi slavného cukrovaru a zároveň upozorní, že zanedlouho budeme v místě přírodní památky ,,Modřanské  laguny“, která se nachází  u  soutoku  Vltavy s Berounkou. Naučná stezka ,,Počítáme s vodou“ vede  po břehu  Vltavy a bude  nás provázet  až na Zbraslav. Délka trasy cca 8 km. Profesionální instruktor této tzv. aerobní aktivity v instruktáži před samotnou vycházkou vysvětlí a předvede základ správného provozování „Nordic Walking“. Upozorní na časté chyby a přesvědčí nás, že je vhodný pro všechny věkové kategorie. Zapůjčení holí na místě po dobu instruktáže a vycházky za poplatek 30 Kč pouze pro osoby, vlastnící vstupenku zakoupenou v předprodeji! POZOR! – omezený počet účastníků. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 na stanici tram. č. 3, 17, 21 „Pobřežní cesta“ (ve směru z centra města). Cena 120/80 Kč. Marie Hátleová                                        

13. 10. / ne  NEJEN ZA VILAMI „TROJANŮ“. Pražská Troja není jen ZOO, zámek a usedlosti, od konce 19. st. zde vznikla i celá řada zajímavých vil. Mezi jejich autory najdeme Adolfa Benše, Otakara Novotného, Josefa Fuchse, Ernsta Mühlsteina, Victora Fürtha a další významné architekty. Zajímavý je i zbytek Rybářů, původní vesnické zástavby na vltavském břehu. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 na stanici autobusu č. 112 „Kovárna“ (jede od stanice metra C „Holešovice“). Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Stanislava Micková           

13. 10. / ne NÁRODNÍ DIVADLO. Celková prohlídka vybraných prostor Národního divadla nás zavede k jeho základním kamenům, do hlediště i hlavního foyer. POZOR! – omezený počet účastníků. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Ve 13:30 prohlídka v angličtině. Začátek prohlídek v českém jazyce v 11:30, 12:00, 12:30, 13:00 a ve 14:00 ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. Cena prohlídky v angličtině 250/150 Kč. (průvodci PCT)                                          

13. 10. / ne PODVEČERNÍ PROCHÁZKA PRAŽSKÝM HRADEM. Po této procházce budete znát všechna nádvoří, uličky i zákoutí Pražského hradu! Nebudete si plést purkrabství s probošstvím, Matyášovu bránu se vstupní mříží nebo Konírnu s Jízdárnou. Společnost Vám bude dělat Dalimil a jeho veršovaná kronika. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 17:00 u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí. Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Dana Kratochvílová  

19. 10. / so   HLEDÁME LETNÍ BYT ZN. ČERNOŠICE III. Pokračování dubnové vycházky další samostatnou částí! Ve známém pražském letovisku vznikla řada zajímavých vil pro sezonní pobyt i k trvalému užívání. Stopy zde zanechali architekti Karel Stráník, Jaroslav Fröhlich, ale i řada dalších, dnes již méně známých stavitelů. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 a ve 14:00 na železniční stanici Černošice (nástupiště ve směru Beroun). Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Stanislava Micková                           

19. 10. / so CO VYPRÁVĚJÍ PRAŽSKÉ DOMY. Vycházku zahájíme u Rudolfina, kde si budeme vyprávět o nepříliš voňavé historii tohoto místa a o tom, co nynější koncertní chloubě předcházelo. Projdeme částí Židovského města kolem Pinkasovy synagogy, která dnes ukrývá rituální lázeň zvanou mikve. Mnoho se také dozvíme o nynější Kaprově ulici a pražské asanaci, která tento kout Prahy změnila k nepoznání. Vzpomeneme na již neexistující kostelík sv. Valentina nebo nesmírně cennou Andělskou kolej, jejíž stavba padla za oběť pražské asanaci. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 na náměstí Jana Palacha u hlavního vchodu do budovy Rudolfina. Cena 120/80 Kč (%). Marcela Smrčinová                                                                                                   

22. 10. / út TOULKY ŽIŽKOVEM. Atmosféra dělnické čtvrti pomalu, ale jistě mizí a Žižkov se stává oblíbenou lokalitou Pražanů. Povídat si budeme o hlavních dominantách a památkách, o nepřehlédnutelném Žižkovském vysílači, o novogotickém kostele sv. Prokopa nebo o krásné nárožní budově Žižkovské radnice. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:30 v Milešovské ulici 846/1 (roh náměstí Jiřího z Poděbrad a Milešovské ul.), (nejbližší spoj stanice metra A „Jiřího z Poděbrad“). Cena 120/80 Kč (%). Marie Hátleová

26. 10. / so   DIVADLO, KTERÉ PROSLAVIL MOZARTŮV DON GIOVANNI. Zveme Vás na komentovanou prohlídku Stavovského divadla! Podíváme se do jeho vybraných prostor a připomeneme si dobu, ve které zde nadaný autor působil. Povídat si budeme nejen o jeho soukromém životě, ale především o jeho pražských pobytech, které se nesmazatelně zapsaly do podvědomí Pražanů. POZOR! - omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 před budovou Stavovského divadla (ul. Železná 11, Staré Město). Cena 140/100 Kč. Milada Racková                                                                                                

26. 10. / so NÁRODNÍ DIVADLO. Celková prohlídka vybraných prostor Národního divadla nás zavede k jeho základním kamenům, do hlediště i hlavního foyer. POZOR! – omezený počet účastníků. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Ve 13:30 prohlídka v angličtině. V 11:30 a ve 13:00 prohlídka pro děti. Začátek prohlídek v českém jazyce ve 12:00, 12:30 a ve 14:00 ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. Cena prohlídky v angličtině 250/150 Kč. (průvodci PCT)                   

27. 10. / ne RUDOLFINUM. Impozantní budova při vltavském břehu dnes láká návštěvníky především k poslechu vážné hudby nebo návštěvě výstav. My se podrobněji seznámíme s historií jejího vzniku, s jejími tvůrci i s její novou úlohou v počátcích Československé republiky. POZOR! - omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 před bočním vchodem do Rudolfina z Alšova nábřeží. Cena 120/80 Kč. Mgr. Dagmar Vávrová Čermáková

27. 10. / ne BŘEVNOVSKÝ KLÁŠTER. Celková prohlídka klášterního areálu včetně barokní baziliky sv. Markéty, románské krypty a budovy prelatury. POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 13:00 před kostelem sv. Markéty (nejbližší spoj tram. č. 22, 25 „Břevnovský klášter“). Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybíráno vstupné do objektu 100/60 Kč. Marie Vymazalová          

27. 10. / ne SLAVNÁ PRAŽSKÁ KINA. Poznejte s námi svět pražských biografů, nerozlučně spjatý s vývojem českého filmu. Ukážeme si místa dávno zapomenutá i stále živá, v jejichž historii se odráží atmosféra i pohnuté osudy doby. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 před domem „U Modré štiky“ v Karlově ulici č. 20. Cena 120/80 Kč (%). Pavla Lešovská

31. 10. / čt KAREL HAŠLER – PRAŽSKÝ PÍSNIČKÁŘ A KABARETIÉR - PŘEDNÁŠKA. Po starých zámeckých schodech a další nezapomenutelné staropražské písničky s láskou k hlavnímu městu složil Karel Hašler. Připomeneme si, kde tento textař, herec i geniální bavič žil a působil. Na jeho životní osudy zavzpomínáme v souvislosti se 140. výročím Hašlerova narození. POZOR! – omezená kapacita sálu na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 17:00 v sále PCT, Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí. Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková               

VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY PRO DĚTI V ŘÍJNU 2019

19. 10. / so RADNICÍ KROK ZA KROKEM, DŮM ZA DOMEM. ZASTAVENÍ PRVNÍ. Tisíce lidí denně obdivují krásu Staroměstského orloje. Leč jen hrstka lidí v něm umí číst. Jen hrstka lidí ví, že jeho výzdoba není jen tak ledajaká. Jen hrstka lidí zná hrůzostrašné tajemství, které za orlojem stojí. Buďte jedním z těchto vyvolených a přidejte se k nám na cestě za poznáním pražského orloje! V rámci prvního zastavení našeho pětidílného cyklu si představíme první radniční dům, kapli svatou a právě i orloj. Nahlédneme pod pokličku středověkých učenců, povíme si něco o české historii a strávíme čas ve společnosti dvanácti apoštolů. A možná i někoho dalšího! Vhodné pro děti ve věku 8-12 let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 před Turistickým informačním centrem PCT v objektu Staroměstské radnice. Cena 120/80 Kč. Kamila Mandziuková, DiS.

26. 10. / so NÁRODNÍ DIVADLO PRO DĚTI. Prohlídka vybraných prostor Národního divadla. Na děti čeká vyprávění o tom, jak bylo těžké divadlo vybudovat (a to hned dvakrát). Zdalipak vědí například, kdo vymaloval divadelní oponu? Své vědomosti si na závěr ověří v kvízu a všechny dostanou sladkou odměnu. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 11:30 a ve 13:00 ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. (průvodce PCT)

26. 10. / so KTERAK ŠEMÍK HORYMÍRA ZACHRÁNIL. Zábavné povídání o přemyslovských pověstech, románských stavbách i historii slavného Vyšehradu. Vycházka v exteriérech Vyšehradu. Na závěr čeká děti malý vědomostní kvíz se sladkou odměnou. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! Omezený počet účastníků na 2 × 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 před Táborskou bránou (první brána směrem od stanice metra C „Vyšehrad“). Cena 120/80 Kč (%). (průvodci PCT)

Vycházky se konají s maximálním počtem 50 účastníků ve skupině (není-li uvedena jiná kapacita nebo neurčí-li průvodce jinak). Přednost mají klienti
se vstupenkou zakoupenou v předprodeji.
Vstupné do objektu si hradí účastníci sami. Snížené vstupné je poskytováno dětem do 15 let, studentům do 26 let, seniorům nad 65 let, invalidům s průkazem ZTP, účastníkům probíhajících kurzů PCT a průvodcům PCT. Zaplacené vstupné
se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. Vycházky se konají za každého počasí při účasti nejméně 5 osob. V případě zrušení akce pořadatelem (Prague City Tourism) je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného v místě, kde byla vstupenka zakoupena. Uvedená dopravní spojení jsou platná v době uzávěrky programu. Případné aktuální změny v dopravě lze ověřit na tel. 296 191 817 nebo na
www.dpp.cz.

Vstupenky na vlastivědné vycházky je možno zakoupit v Praze formou předprodeje v turistických informačních centrech PCT a v recepci PCT (Arbesovo nám. 70/4). V rámci předprodeje se prodávají vstupenky také on-line na eshop.prague.eu

!! PŘEDPRODEJ SE VYPLÁCÍ!!

U vybraných akcí při zakoupení vstupenek v předprodeji druhá vstupenka na shodnou akci se slevou 50 %. Platí na akce označené symbolem (%), (platí i pro online předprodej). Sleva se vztahuje vždy na vstupenku vyšší hodnoty.

Vyprodané akce jsou avizovány na www.prazskevychazky.cz

Veškeré informace naleznete na www.prazskevychazky.cz

Dotazy rádi zodpovíme na e-mailové adrese: vlastiveda@prague.eu nebo na tel: 221 714 714, 221 714 161

Sledujte nás na Facebooku: facebook.com/praguecitytourism

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Předprodej na měsíc říjen 2019 bude zahájen ve středu 25. září 20199:03 v eshopu a v turistických informačních centrech PCT (viz níže) v Praze. Předprodej na měsíc listopad 2019 bude zahájen v pátek 25. října 2019.

OTEVÍRACÍ DOBA TURISTICKÝCH INFORMAČNÍCH

CENTER PCT

(předprodejní místa Pražské vlastivědy)

Turistické informační centrum Můstek

(Rytířská 12, vchod z ul. Na Můstku, Praha 1 – Staré Město)          denně 9:00 - 19:00

Turistické informační centrum Staroměstská radnice

(Staroměstské náměstí 1, Praha 1 - Staré Město)                           denně 9:00 - 19:00

Turistické informační centrum Václavské náměstí                     denně 10:00 - 18:00

(horní část Václavského náměstí, na rohu se Štěpánskou ulicí)

Od 16. 10 do 18. 10. 2019 bude TIC Václavské náměstí uzavřeno

Turistické informační centrum Letiště Praha T1

(Příletová hala, Terminál 1, Praha 6 - Ruzyně)                                denně 8:00 - 20:00

Turistické informační centrum Letiště Praha T2

(Příletová hala, Terminál 2, Praha 6 - Ruzyně)                                denně 8:00 - 22:00

Recepce PCT, Arbesovo náměstí 70/4 – JEN VŠEDNÍ DNY

(Arbesovo náměstí 70/4, Praha  5)                                                  po – čt 8:00 – 17:00, pá 8:00 – 16:00

 (aktuální informace na www.prague.eu nebo tel. 221 714 714)

NOVINKY

NOVÝ NEWSLETTER PRAŽSKÉ VLASTIVĚDY

Připojte se k nám a odebírejte program Pražské vlastivědy! O novém Newsletteru a jeho podobě jsme Vás informovali již v létě, nyní se k jeho odběru můžete přihlásit sami prostřednictvím Newsletteru pro Návštěvníky (v českém jazyce). Zaregistrujte se přes odkaz prague.eu/newsletter a nový, o novinky a kulturní akce z Prahy rozšířený Newsletter s programem Pražské vlastivědy Vám budeme zasílat zcela zdarma každý měsíc!

NOVÉ PŘEDNÁŠKOVÉ SÁLY

Rádi bychom Vás pozvali do nově zrekonstruovaných přednáškových sálů v budově centrály Prague City Tourism na Arbesově náměstí. Sály byly vybaveny novou technikou a kvalitním ozvučením. Na posluchače čeká příjemné zázemí s rozšířenou nabídkou nápojů a moderním vybavením! Těšíme se na Vás třeba již na přednášce 31. října!

TAJEMNÁ NOVINKA V EDIČNÍ ŘADĚ

Seznamte se s tajemnými místy a pozapomenutými příběhy města, jehož historii utvářeli umělci, zednáři, astronomové i zdánlivě obyčejní lidé s obdivuhodnou odvahou. Nevšední příběhy zachycuje nová brožurka Praha:odtajněná, která je zdarma k dostání na našich informačních centrech.

PÁROU PRAHOU

V letošním roce máte naposledy možnost svézt se historickým vlakem taženým parní lokomotivou po nejkrásnějších tratích na území Prahy, jako je Prokopské údolí a pražský Semmering. Nostalgická jízda „Párou Prahou“ se uskuteční v sobotu 19. října 2019. Více informací na prague.eu

CYKLOHRÁČEK

Výletní vlak Cyklohráček vyjíždí do svého posledního měsíce letošní sezóny. Od 19.10. do konce října ho čeká výluka mezi Středokluky a Podlešínem, pro více informací je třeba sledovat www.pid.cz/cyklohracek. V sobotu 26. 10. 2019 se uskuteční slavnostní zakončení sezóny, vláček však jezdí až do 28. 10. 2019 vč. Na přelomu listopadu a prosince se chystají každoroční Mikulášské jízdy tzv. Čertohráčku, který vyjede na mimořádné jízdy z pražského Smíchova.

Více informací na www.pid.cz/cyklohracek