Pražská vlastivěda - program červenec 2019

PRAŽSKÁ VLASTIVĚDA

Prague City Tourism, Arbesovo nám. 70/4/ Praha 5 / 150 00

tel.: 221 714 161, 221 714 714, vlastiveda@prague.eu

 

Napište nám na vlastiveda@prague.eu a měsíční program vycházek
Vám budeme pravidelně zasílat
na Vaši e-mailovou adresu.

 

www.prazskevychazky.cz

 

PROGRAM VLASTIVĚDNÝCH VYCHÁZEK

V ČERVENCI 2019

 

6. 7. / so HRADČANY ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ. Poznejte s námi tuto městskou čtvrť, jejíž součástí je nepřeberné množství historicky cenných památek. Povídat si budeme o mnohých šlechtických palácích, které se zde nacházejí, o maloměstském rázu Nového Světa a neopomeneme ani na církevní řády, které zde sídlí. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 17:00 u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí. Cena 120/80 Kč (%). Marcela Smrčinová

 

7. 7. / ne BUBENEČ: OD PELLÉOVY VILY K MÍSTODRŽITELSKÉMU LETOHRÁDKU. Projdeme se jednou z prvních vilových čtvrtí v Praze, uvidíme stavby Jana Kotěry, Dušana Jurkoviče, Maxe Spielmanna, Josefa Zascheho a dalších známých architektů. U Místodržitelského letohrádku si připomeneme slávu Stromovky. Řekneme si také něco o bohaté a rozvětvené rodině Petschků. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 u Pelléovy vily (Pelléova ulice č. 10, Praha 6). Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Stanislava Micková

 

10. 7. / st BŘEVNOV – OD LADRONKY ZA DALŠÍMI ZAJÍMAVOSTMI BŘEVNOVA. Usedlost Ladronka je výrazný areál na hraně břevnovského hřbetu, který má pestrou minulost - byla viničním lisem, velkým hospodářským statkem s lomy na opuku, squattem a až v nedávné době prošla úpravou na rozsáhlý volnočasový areál. Cestou od Ladronky potkáme několik zachovaných kapliček z barokní poutní cesty z pražské Lorety do kláštera v Hájku a zastavíme se u domu, kde žil básník J. Seifert. Prohlédneme si i nečekaně zachovanou vesnickou lokalitu Tejnka, kontrastující se soudobými vilami stavěnými na dosah bývalých pražských hradeb – třeba Kuthanovy vily od slavného architekta V. Miluniče. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:45 na stanici tram č. 22, 25 „Vypich“ (ve směru z centra). Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jarmila Škochová

 

13. 7. / so LEGENDY A STRAŠIDLA MALÉ STRANY. Seznamte se se strašidly a legendami, které se váží k uličkám Malé Strany! Zjistíme, kdo se v noci potuluje po Černínském paláci, koho vyděsil malostranský kostlivec nebo kudy vede cesta bezhlavého jezdce! Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 18:00 na zastávce tram. č. 22, 23 „Pohořelec“ ve směru z centra. Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Pavla Bartásková, Ph.D.

 

20. 7. / so NORDIC WALKING: KUNRATICKÝ LES S GOTICKOU ZŘÍCENINOU NOVÉHO HRADU. Kunratický les představuje největší souvisle zalesněnou plochu na území Prahy. Pro svoji polohu uprostřed zastavěné oblasti přirozeně slouží ke sportovním aktivitám provozovaným na čerstvém vzduchu. Milovníky historie a romantiky zcela jistě zaujme část lesa, která se rozkládá poblíž samotných Kunratic. Právě tady totiž najdeme zříceninu gotického hradu vystaveného na rozkaz krále Václava IV., který na hradě také zemřel. Vycházku údolím Kunratického potoka zakončíme v blízkosti stanice autobusu č. 138, 193, 203 „Ústavy Akademie věd“. Předpokládaná délka trasy cca 6 km. Profesionální instruktor této tzv. aerobní aktivity v instruktáži před samotnou vycházkou vysvětlí a předvede základ správného provozování „Nordic Walking“. Upozorní na časté chyby a přesvědčí nás, že je vhodný pro všechny věkové kategorie. Zapůjčení holí na místě po dobu instruktáže a vycházky za poplatek 30 Kč pouze pro osoby, vlastnící vstupenku zakoupenou v předprodeji! POZOR! – omezený počet účastníků. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 na zastávce autobusu č. 135 „Roztyly“ (ve směru Chodov). Cena 120/80 Kč. Marie Hátleová

 

21. 7. / ne PODVEČERNÍ PRAŽSKÝ HRAD. Procházka Pražským hradem je vždy zajímavá, ale v létě nám Hrad nabídne především svá zákoutí plná zeleně. Projdeme se Královskou zahradou i zahradou Na Baště a podíváme se dokonce i do Zlaté uličky. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. PROSÍME ZÁJEMCE, ABY VZALI V POTAZ ČASOVOU REZERVU NA BEZPEČNOSTNÍ PROHLÍDKU U VSTUPU DO AREÁLU PRAŽSKÉHO HRADU. Začátek akce v 17:00 před vstupem do Královské zahrady z ulice U Prašného mostu (nejbližší zastávka tram. č. 22, 23 „Pražský hrad“). Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková

 

27. 7. / so KLÁNOVICE – MINULOST A SOUČASNOST. Vycházka nás zavede do míst, která byla pojmenována po zakladateli původní osady, písaři zbraslavského okresního soudu, Václavu Klánovi. Rozsáhlá lesní lokalita se postupně přeměnila na vyhledávanou lázeňskou a rekreační zónu. Dnes je významnou pražskou přírodní lokalitou s nejrozsáhlejším souvislým lesním komplexem na území Prahy. Předpokládaná délka trasy cca 4 km (vycházka končí v blízkosti zastávky autobusu „Smržovská“) POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 na železniční zastávce Praha – Klánovice (vlak jede ze stanice Praha - Masarykovo nádraží, autobus č. 221, 303 odjíždí od stanice metra B „Černý most“). Cena 120/80 Kč (%). Marie Hátleová

 

30. 7. / út JAK TO BYLO S PRAŽSKOU DEFENESTRACÍ.  Procházka po stopách událostí, které otřásly Českým královstvím přesně před šesti sty lety. Připomeneme si, jak to bylo s Prahou husitskou, kde kázal Jan Želivský a proč se lidé vydali na své ničivé tažení Novým Městem pražským. POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:00 u Betlémské kaple (Betlémské náměstí 4, Praha 1, Staré Město). Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková

 

PROGRAM VLASTIVĚDNÝCH VYCHÁZEK

V SRPNU 2019

 

4. 8. / ne BŘEVNOVSKÝ KLÁŠTER. Celková prohlídka klášterního areálu včetně barokní baziliky sv. Markéty, románské krypty a budovy prelatury. POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 13:00 před kostelem sv. Markéty (nejbližší spoj tram. č. 22, 25 „Břevnovský klášter“). Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybíráno vstupné do objektu 100/60 Kč. Marie Vymazalová

 

10. 8. / so NORDIC WALKING: Z HOROMĚŘIC PŘES KOZÍ HŘBETY DO SUCHDOLA. Městečko Horoměřice a Kozí hřbety se společně s údolím Únětického potoka nachází na samém okraji Prahy. Celé území je velmi zajímavé svou členitostí a přírodní rozmanitostí, ale také bohatou historií. Nalezneme zde pozoruhodné skalní útvary, úžasné vyhlídky i romantická údolí. Obec Únětice je historicky i kulturně jednou z nejstarších osad, známých na území Čech. Zastavíme se i v Únětickému pivovaru, který je součástí jádra vesnice od r. 1710 a pivo se zde vařilo do roku 1949. Na jaře roku 2011 se znovu slavnostně otevřely jeho brány a byla zahájena novodobá historie pivovaru. Nově je upravená Kyzlíkova stezka, která zahrnuje řadu naučných prvků umístěných podél stezky, končící v obci Suchdol. Předpokládaná délka trasy cca 7 km (vycházka končí v blízkosti konečné zastávky autobusu č. 107 „Suchdol“). Profesionální instruktor této tzv. aerobní aktivity v instruktáži před samotnou vycházkou vysvětlí a předvede základ správného provozování „Nordic Walking“. Upozorní na časté chyby a přesvědčí nás, že je vhodný pro všechny věkové kategorie. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 na zastávce autobusu č. 355 „Horoměřice“ (autobus jede od stanice metra A „Dejvická“). Cena 120/80 Kč. Marie Hátleová

13. 8. / út STRAHOV A HŘEBENKA. Během procházky projdeme vilovou čtvrtí, která zde vyrostla v prvorepublikovém období. Na svahu pod strahovským stadionem mezi staršími usedlostmi byla během 20. století postavena řada objektů, z nichž si připomeneme vlastní vilu architektů Machoninových, výrazné sídlo sochaře Vosmíka s romantickou hradní věží, Šaldovu vilu i stavby A. Belady, F. Kavalíra, aj. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 17:00 na stanici autobusu č. 176 a 191 „Stadion Strahov“. Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jarmila Škochová

18. 8. / ne STARÁ LIBEŇ A NOUZOVÉ KOLONIE. První písemná zpráva o osadě Libeň a zároveň o gotické tvrzi pochází z roku 1363. Tvrz spolu s celou Libní vlastnila patricijská rodina Rotlevů, které patřily i domy na Starém Městě pražském. Během staletí s dalšími majiteli byla tvrz přebudována na barokní zámek, který hrál několikrát významnou roli v našich dějinách. Libeň byla až do začátku 19. století klidným venkovským předměstím Prahy, s řadou viničních a zemědělských usedlostí. S bouřlivým průmyslovým rozvojem prudce stoupl i počet průmyslových podniků a obyvatel. Na vrchu zvaném Hrádek pak projdeme nouzové kolonie, které zde kvůli krizi a následné velké nezaměstnanosti v období první republiky vyrostly. Zlikvidovat tato nouzová obydlí se minulému režimu nepodařilo a dodnes zde na kopci nad velkoměstem běží život. Předpokládaná délka trasy cca 5 km (trasa končí v blízkosti stanice metra B „Palmovka“) POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:00 na tramvajové zastávce č. 3, 10 „Libeňský zámek“. Cena 120/80 Kč (%). Marie Hátleová

 

24. 8. / so Z CIBULKY AŽ NA PLZEŇSKOU. Na vycházce se projdeme pěkně obnovovaným anglickým parkem Leopolda Leonarda Thun-Hohensteina, ale uvidíme i smutek usedlosti, která takové štěstí zatím nemá. Cestou na Plzeňskou mineme zahradní kolonie rodinných domů z 20. let i zajímavý funkcionalistický kostel sv. Jana Nepomuckého a ukážeme si, kde byly Lamačovy filmové ateliéry Kavalírka. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 na zastávce autobusu č. 123 „U Lesíka“ (o víkendu jede autobus od zastávky tramvají „Kavalírka“). Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Stanislava Micková

 

24. 8. / so VYŠEHRAD A JEHO LEGENDY. Akce vhodná i pro rodiny s dětmi! Pojďte s námi poznávat nejvýznamnější památky vyšehradského areálu! Připomeneme si také nejznámější legendy i záhadu Čertova sloupu, na vyšehradském hřbitově zavzpomínáme na české velikány! POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:00 u Táborské brány (první brána od stanice metra C „Vyšehrad“). Cena 120/80 Kč (%). Marcela Smrčinová                                                                                                     

 

31. 8. / so NÁRODNÍ DIVADLO PRO DĚTI. Prohlídka vybraných prostor Národního divadla. Na děti čeká vyprávění o tom, jak bylo těžké divadlo vybudovat (a to hned dvakrát). Zdali pak vědí například, kdo vymaloval divadelní oponu? Své vědomosti si na závěr ověří v kvizu a všechny dostanou sladkou odměnu. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 13:30 ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. Mgr. Pavla Bartásková, Ph.D.

NÁRODNÍ DIVADLO. Celková prohlídka vybraných prostor Národního divadla nás zavede k jeho základním kamenům, do hlediště i hlavního foyer. POZOR! – omezený počet účastníků. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Ve 13:00 prohlídka v angličtině. Ve 13:30 prohlídka pro děti. Začátek prohlídek v českém jazyce ve 12:30, 14:00, 14:30 a v 15:00 ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. Cena prohlídky v anglickém jazyce 250/150 Kč. (průvodci PCT)

 

VEČERNÍ PROHLÍDKY STAROMĚSTSKÉ RADNICE V ČERVENCI A V SRPNU 2019

VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Zavítáme do interiérů radnice po zavírací době. Seznámíme se s dějinami a vývojem budovy, navštívíme středověké síně, novodobé reprezentační sály radnice i její románsko-gotické podzemí. Komentovanou prohlídku s rozšířeným výkladem zakončíme vyhlídkou z nově opraveného ochozu radniční věže. POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 250 Kč.   

Prohlídka v českém jazyce / 20:00 / 250 Kč

27. 7. / so Bc. Antonín Baloun

31. 8. / so Bc. Antonín Baloun

Prohlídka v anglickém jazyce / 20:00 / 250 Kč

6. 7. so Jan Kašík/ 13. 7. so Bc. Helena Pavlíková/ 20. 7. so Vladimír Trulík

3. 8. so Vladimír Trulík/ 10. 8. so JUDr. Jiří Vytáček/ 17. 8. so Bc. Filip Mašek / 24. 8. so Jan Kašík

VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY PRO DĚTI

V ČERVENCI A SRPNU 2019

13. 7. / so LEGENDY A STRAŠIDLA MALÉ STRANY. Seznamte se se strašidly a legendami, které se váží k uličkám Malé Strany! Zjistíme, kdo se v noci potuluje po Černínském paláci, koho vyděsil malostranský kostlivec nebo kudy vede cesta bezhlavého jezdce! Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 18:00 na zastávce tram. č. 22, 23 „Pohořelec“ ve směru z centra. Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Pavla Bartásková, Ph.D.

21. 7. / so ZA APOŠTOLY NA STAROMĚSTSKOU RADNICI. Pojďte s námi přivítat apoštoly staroměstského orloje, kteří se po delší pauze vrátili zpět na své čestné místo! V novém kabátě uvidíte i samotný orloj, díky práci restaurátorů opět září obnovenou krásou. Děti se mohou těšit také na vyprávění o zasedání městské rady za časů pana krále. Prohlédnou si starodávné síně a také sestoupí do hlubokého podzemí radnice. Během prohlídky budou řešit zábavné úkoly a na závěr čeká děti vědomostní kviz se sladkou odměnou.  Komentovanou prohlídku zakončí vyhlídkou z nově opraveného ochozu radniční věže. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků na 2 x 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek! Začátek akce ve 14:00 před vstupem do Turistického informačního centra PCT na Staroměstské radnici. Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Renata Lišková + Mgr. Dana Taimrová

3. 8. / so LEGENDY A STRAŠIDLA STARÉHO MĚSTA PRAŽSKÉHO. Přijďte se seznámit se staroměstskými strašidly a postavami z místních pověstí a příběhů. Dozvíte se, kdo straší v Ungeltu, co se stalo v kostele sv. Jakuba, kdo je záhadný „Železný muž“ a jak to bylo s pokladem v domě U Zlaté studně! Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 18:00 před domem U Kamenného zvonu (Staroměstské náměstí 13). Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Pavla Bartásková, Ph.D.

31. 8. / so NÁRODNÍ DIVADLO PRO DĚTI. Prohlídka vybraných prostor Národního divadla. Na děti čeká vyprávění o tom, jak bylo těžké divadlo vybudovat (a to hned dvakrát). Zdali pak vědí například, kdo vymaloval divadelní oponu? Své vědomosti si na závěr ověří v kvizu a všechny dostanou sladkou odměnu. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 13:30 ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. Mgr. Pavla Bartásková, Ph.D.

Vycházky se konají s maximálním počtem 50 účastníků ve skupině (není-li uvedena jiná kapacita nebo neurčí-li průvodce jinak). Přednost mají klienti
se vstupenkou zakoupenou v předprodeji.
Vstupné do objektu si hradí účastníci sami. Snížené vstupné je poskytováno dětem do 15 let, studentům do 26 let, seniorům nad 65 let, invalidům s průkazem ZTP, účastníkům probíhajících kurzů PCT a průvodcům PCT. Zaplacené vstupné
se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce pořadatelem (Prague City Tourism) je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného v místě, kde byla vstupenka zakoupena. Uvedená dopravní spojení jsou platná v době uzávěrky programu. Případné aktuální změny v dopravě lze ověřit na tel. 296 191 817 nebo na www.dpp.cz.

Vstupenky na vlastivědné vycházky je možno zakoupit v Praze

formou předprodeje v turistických informačních centrech PCT

a v recepci PCT (Arbesovo nám. 70/4). V rámci předprodeje se prodávají vstupenky také on-line na eshop.prague.eu

!! PŘEDPRODEJ SE VYPLÁCÍ !!

U vybraných akcí při zakoupení vstupenek v předprodeji druhá vstupenka na shodnou akci
se slevou 50 %. Platí na akce označené symbolem (%), (platí i pro online předprodej). Sleva se vztahuje vždy na vstupenku vyšší hodnoty.

Vyprodané akce jsou avizovány na www.prazskevychazky.cz

Veškeré informace naleznete na www.prazskevychazky.cz

Dotazy rádi zodpovíme na e-mailové adrese: vlastiveda@prague.eu nebo na tel: 221 714 714, 221 714 161

Sledujte nás na Facebooku: facebook.com/praguecitytourism

 

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Předprodej na letní číslo červenec – srpen bude zahájen v úterý 25. června 2019 v 9:03 v eshopu a v turistických informačních centrech PCT (viz níže)

v Praze. Předprodej na měsíc září 2019 bude zahájen v pondělí 26. srpna 2019.

OTEVÍRACÍ DOBA TURISTICKÝCH INFORMAČNÍCH

CENTER PCT

(předprodejní místa Pražské vlastivědy)

Turistické informační centrum Můstek

(Rytířská 12, vchod z ul. Na Můstku, Praha 1 – Staré Město)                                                                               denně 9:00 - 19:00

Turistické informační centrum Staroměstská radnice

(Staroměstské náměstí 1, Praha 1 - Staré Město)                    denně 9:00 - 19:00

Turistické informační centrum Václavské náměstí          denně 10:00 - 18:00

(horní část Václavského náměstí, na rohu se Štěpánskou ulicí)

Turistické informační centrum Letiště Praha T1

(Příletová hala, Terminál 1, Praha 6 - Ruzyně)                       denně 8:00 - 20:00

Turistické informační centrum Letiště Praha T2

(Příletová hala, Terminál 2, Praha 6 - Ruzyně)                       denně 8:00 - 22:00

Recepce PCT, Arbesovo náměstí 70/4 – JEN VŠEDNÍ DNY

(Arbesovo náměstí 70/4, Praha  5)             po – čt 8:00 – 17:00, pá 8:00 – 16:00

 (aktuální informace na www.prague.eu nebo tel. 221 714 714)

 

NOVINKY

LÉTO S BROŽURAMI PRAGUE CITY TOURISM

Ediční řada Prague City Tourism se za poslední dobu rozrostla o několik nových titulů. Rodiny s dětmi mohou najít inspiraci, jak příjemně strávit letní dny se svými ratolestmi v tištěném materiálu Praha:děti. Nová brožurka Praha:pěšky 2 s podtitulem nevšední trasy po místech známých i neznámých vám přiblíží zajímavá místa ve vybraných pražských čtvrtích. Další tipy nejen na kulturní vyžití v Praze naleznete v čerstvě vydaném čtvrtletníku Praha:léto. V druhé polovině léta se můžete těšit na brožurku zabývající se Prahou jako místem opředeným legendami a tajemstvím. Všechny materiály jsou zdarma k vyzvednutí na našich informačních centrech.

CYKLOHRÁČEK

Oblíbený výletní vlak Cyklohráček pro malé i velké výletníky jezdí i o letních prázdninách! Každou sobotu, neděli a státní svátky vás po celý červenec i srpen sveze ke zřícenině hradu Okoř, Zooparku Zájezd, Muzeu studené války a protivzdušné obrany v Drnově, do královského města Slaný či k železničnímu muzeu Zlonice. Vyrazit můžete jen tak na pěší výlet, s koly, skupinka přátel či rodiny s dětmi. V Cyklohráčku a v turisticky zajímavých destinacích v okolí trati si užijí všichni - malí i velcí. Více informací o Cyklohráčku na www.pid.cz/cyklohracek nebo na oficiální FB profilu www.facebook.com/cyklohracek.