Pražská vlastivěda 06/2019

Datum: 
01.06.2019 13:00 - 30.06.2019 10:00
Pražská vlastivěda 06/2019

PRAŽSKÁ VLASTIVĚDA

Prague City Tourism, Arbesovo nám. 70/4 / Praha 5 / 150 00

tel.: 221 714 161, 221 714 714, vlastiveda@prague.eu

Napište nám na vlastiveda@prague.eu a měsíční program vycházek
Vám budeme pravidelně zasílat
na Vaši e-mailovou adresu.

www.prazskevychazky.cz

PROGRAM VLASTIVĚDNÝCH VYCHÁZEK V ČERVNU 2019

1. 6. / so RUDOLFINUM. Impozantní budova při vltavském břehu dnes láká návštěvníky především k poslechu vážné hudby nebo návštěvě výstav. My se podrobněji seznámíme s historií jejího vzniku, s jejími tvůrci i s její novou úlohou v počátcích Československé republiky. POZOR! - omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 13:00 před bočním vchodem do Rudolfina z Alšova nábřeží. Cena 120/80 Kč. PhDr. Jaroslava Nováková                                       

PRŮHONICKÝ PARK. Památka UNESCO, kde na jaře postupně rozkvete okolo 8000 rododendronů. Seznámíme se s historií rodu Sylva Taroucca i s nejzajímavějšími partiemi parku: od zámku kolem Podzámeckého rybníka k Alpiniu, na hlavní vyhlídku, ke glorietu a lučními partiemi se vrátíme zpět k zámku. Délka trasy cca 3 km. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:15 u pokladny hlavního vstupu do Průhonického parku (nejbližší zastávka aut. č. 363 „Průhonice“ – autobus jede od stanice metra C „Opatov“). Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybíráno vstupné do parku 80/50 Kč. Pavla Lešovská

2. 6. / ne PODOLSKÝM SVAHEM. Při vycházce z Kavčích hor k Vltavě si prohlédneme zajímavou ukázku socialistického realismu kolejí ČVUT. Projdeme kolem vil od Eduarda Hniličky, Antonína Mendla a dalších architektů, zastavíme se u vodárny od Antonína Engla a skončíme na nábřeží u Ústavu pro péči o matku a dítě v Podolí. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 na stanici autobusu č. 134 „Na Hřebenech“. Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Stanislava Micková

5. 6. / st VINOHRADSKÉ VILY. Během vycházky se projdeme kolem nejvýznamnějších vinohradských vil a připomeneme si slavné české osobnosti, které si tuto zahradní čtvrť vybrali za svůj domov. Povíme si také něco o historii výstavby rodinných domů a trendu zahradních měst. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:00 na zastávce tram. č. 10, 11, 16 „Orionka“ ve směru z centra. Cena 120/80 Kč (%). Pavla Lešovská                                                          

8. 6. / so KURIOZITY MALÉ STRANY III. – OSADA SV. JANA NA PRÁDLE. Při procházce Malou Stranou se tentokrát podíváme do míst, kde kdysi bývala samostatná osada ležící mimo malostranskou obec. Připomeneme si, jak to tady kdysi vypadalo a nahlédneme i do samotného kostela sv. Jana Křtitele Na Prádle. Objevíme nejen zákoutí Kampy, ale také Maltézského a Velkopřevorského náměstí. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 u pomníku Obětem komunismu od Olbrama Zoubka pod Petřínem (nejbližší spoj zastávka tram. č. 12, 15, 20, 22 „Újezd“). Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková                                                                                           

PRAŽSKÝ HRAD, SÍDLO ČESKÝCH KNÍŽAT A KRÁLŮ. Na vycházce se vydáme tentokrát po exteriérech Pražského hradu, který byl již v 9. století významným sídlem. Projdeme jednotlivá hradní nádvoří a ukážeme si nejvýznamnější a nejzajímavější stavby a prvky jednoho z největších hradních komplexů na světe. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. PROSÍME ZÁJEMCE, ABY VZALI V POTAZ ČASOVOU REZERVU NA BEZPEČNOSTNÍ PROHLÍDKU U VSTUPU DO AREÁLU PRAŽSKÉHO HRADU. Začátek akce v 15:00 před vstupem do Královské zahrady z ulice U Prašného mostu (nejbližší zastávka tram. č. 22, 23 „Pražský hrad“). Cena 120/80 Kč (%). Marcela Smrčinová                                                                                                             
 

9. 6. / ne NÁRODNÍ DIVADLO. Celková prohlídka vybraných prostor Národního divadla nás zavede k jeho základním kamenům, do hlediště i hlavního foyer. POZOR! – omezený počet účastníků. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. V 10:30 prohlídka v angličtině. V 11:00 prohlídka pro děti. Začátek prohlídek v českém jazyce v 8:30, 9:00 a v 9:30 ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. Cena prohlídky v angličtině 250/150 Kč. (průvodci PCT)                  

SMÍCHOVSKÝ HŘBITOV MALVAZINKY. Na čtvrtém největším hřbitově v Praze je pohřbena řada významných osobností. Na vycházce najdeme hroby Ference Futuristy, Františka Vláčila, Emanuela Pocheho, Josefa Waltera, Franty Kocourka a dalších. POZOR! - omezený počet návštěvníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 před hlavním vchodem na hřbitov v ulici U Smíchovského hřbitova 1/444 (nejbližší zastávka aut. č. 137 „Malvazinky“ a dále asi 10 minut pěšky). Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Stanislava Micková

11. 6. / út KOSTEL SV. VÁCLAVA VE VRŠOVICÍCH A JEHO OKOLÍ. Prohlédneme si dílo významného architekta Josefa Gočára, vršovický kostel sv. Václava, který právem patří mezi nejzdařilejší a nejkrásnější příklady funkcionalistické architektury u nás. Povídat si budeme také o Heroldových sadech a na blízkém Vršovickém náměstí si ukážeme opravený zámeček Rangherka nebo další vršovickou církevní stavbu, kostel sv. Mikuláše. Nezapomeneme ani na významné stavby Občanské záložny, sbor ČCE nebo původní zástavbu starých Vršovic. POZOR! – omezený počet účastníků na  40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:00 před vchodem do kostela sv. Václava na náměstí Svatopluka Čecha. Cena 120/80 Kč. Marie Hátleová

15. 6. / so NORDIC WALKING: Z CIBULKY DO MOTOLA. Cílem naší vycházky bude tentokrát bývalé honosné sídlo Cibulka a přilehlý anglický park, který vybudoval po roce 1817 biskup Leopold Thun-Hohenstein. Původní název pochází od rodu Cibulků z Veleslavína, kteří zde v 15. století vlastnili vinice. Dnešní podoba Cibulky dává pouze tušit někdejší krásu celého komplexu. Přesto zde najdeme romantickou rozhlednu, drobné stavby a sochy nacházející se v areálu parku. Park navazuje na lokalitu Přírodní památky Kalvárie v Motole, kde byl v r. 1721 na skále umístěn kříž z pískovce se znakem maltézských rytířů, kterým původně patřil mlýn pod skálou. Profesionální instruktor této tzv. aerobní aktivity v instruktáži před samotnou vycházkou vysvětlí a předvede základ správného provozování „Nordic Walking“. Upozorní na časté chyby a přesvědčí nás, že je vhodný pro všechny věkové kategorie. Zapůjčení holí na místě po dobu instruktáže a vycházky za poplatek 30 Kč pouze pro osoby, vlastnící vstupenku zakoupenou v předprodeji! POZOR! – omezený počet účastníků. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 na železniční stanici „Praha - Cibulka“ (vlak „Cyklohráček“ Os9780 odjíždí v 9:02 ze stanice Praha – Hlavní nádraží, předpokládaný příjezd v 9:25). Cena 120/80 Kč. Marie Hátleová        

VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Prohlídka v českém jazyce. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 250 Kč. Bc. Antonín Baloun

16. 6. / ne STAVOVSKÉ DIVADLO. Návštěvníky zveme na prohlídku vybraných prostor Stavovského divadla. Vstoupíme do míst, kde kdysi dirigoval své opery sám velký W. A. Mozart a kde poprvé zazněla melodie naší budoucí hymny. Navštívíme divadlo, kde sedávali korunované hlavy i prostí poddaní. POZOR! - omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 před budovou Stavovského divadla (ul. Železná 11, Staré Město). Cena 140/100 Kč. JUDr. Hana Barešová

22. 6. / so ZAJÍMAVÁ ZÁKOUTÍ NOVÉHO MĚSTA PRAŽSKÉHO I. – OD SENOVÁŽNÉHO NÁMĚSTÍ NA KOŇSKÝ TRH. Procházka Novým Městem pražským nás zavede do Dolního města, které bylo součástí velkého celku, kdysi založeného Karlem IV.  Připomeneme si, jak se postupně měnilo středověké město na současné centrum Prahy a ukážeme si osudy nejzajímavějších staveb i s nimi spojených osobností této čtvrti. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 u kašny na Senovážném náměstí. Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková                                                           

23. 6. / ne BŘEVNOVSKÝ KLÁŠTER. Celková prohlídka klášterního areálu včetně barokní baziliky sv. Markéty, románské krypty a budovy prelatury. POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 13:00 před kostelem sv. Markéty (nejbližší spoj tram. č. 22, 25 „Břevnovský klášter“). Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybíráno vstupné do objektu 100/60 Kč. Marie Vymazalová

29. 6. / so NÁRODNÍ DIVADLO. Celková prohlídka vybraných prostor Národního divadla nás zavede k jeho základním kamenům, do hlediště i hlavního foyer. POZOR! – omezený počet účastníků. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. V 11:30 prohlídka v angličtině. Začátek prohlídek v českém jazyce v 9:30, 10:00, 11:00 a ve 12:00 ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. Cena prohlídky v angličtině 250/150 Kč. (průvodci PCT)                                                     

DOMOVNÍ ZNAMENÍ MALÉ STRANY II. Na vycházce poznáme další zajímavá znamení a zákoutí Malé Strany. Představíme si domovní znamení v Karmelitské ulici, povíme si něco o pražském Jezulátku a přes Maltézské náměstí se vydáme do Mostecké ulice. Následně zamíříme k domu U Tří pštrosů, který se pyšní zajímavou historii i neméně zajímavým domovním znamením. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 u vchodu do kostela sv. Mikuláše na Malostranském náměstí. Cena 120/80 Kč (%). Marcela Smrčinová

VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Prohlídka v českém jazyce. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 250 Kč. Bc. Filip Mašek

30. 6. / ne DO VOJTĚŠSKÉ ČTVRTI NEJENOM ZA JIRCHÁŘI A KOŽELUHY. Při procházce bývalou Vojtěšskou čtvrtí si připomeneme hospodářské využití vltavských břehů ve středověku. Řeku potřebovali k provozování svého řemesla kromě mlynářů i koželuhové, jircháři a barvíři, kteří se usazovali v okolí kostelíka sv. Vojtěcha. Zajímat nás bude ovšem nejen nepříliš voňavé řemeslo koželužské, ale také zdejší architektura a historický vývoj oblasti, poznamenané na přelomu 19. a 20. století asanací.  Zavzpomínáme i na slavné obyvatele čtvrti a jejich životní příběhy. POZOR! - omezený počet návštěvníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 u můstku na Slovanský ostrov (Žofín). Cena 120/80 Kč (%). JUDr. Hana Barešová                                       

VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY PRO DĚTI V ČERVNU 2019

9. 6. / ne NÁRODNÍ DIVADLO PRO DĚTI. Prohlídka vybraných prostor Národního divadla. Na děti čeká vyprávění o tom, jak bylo těžké divadlo vybudovat (a to hned dvakrát). Zdali pak vědí například, kdo vymaloval divadelní oponu? Své vědomosti si na závěr ověří v kvizu a všechny dostanou sladkou odměnu. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 11:00 ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. (průvodce PCT)

16. 6. / ne KTERAK ŠEMÍK HORYMÍRA ZACHRÁNIL. Zábavné povídání o přemyslovských pověstech, románských stavbách i historii slavného Vyšehradu. Vycházka v exteriérech Vyšehradu. Na závěr čeká děti malý vědomostní kviz se sladkou odměnou. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! Omezený počet účastníků na 2 × 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 před Táborskou bránou (první brána směrem od stanice metra C „Vyšehrad“). Cena 120/80 Kč (%). (průvodci PCT)

23. 6. / ne ZA APOŠTOLY NA STAROMĚSTSKOU RADNICI. Pojďte s námi přivítat apoštoly staroměstského orloje, kteří se po delší pauze vrátili zpět na své čestné místo! V novém kabátě uvidíte i samotný orloj, díky práci restaurátorů opět září obnovenou krásou. Děti se mohou těšit také na vyprávění o zasedání městské rady za časů pana krále. Prohlédnou si starodávné síně a také sestoupí do hlubokého podzemí radnice. Během prohlídky budou řešit zábavné úkoly a na závěr čeká děti vědomostní kviz se sladkou odměnou.  Komentovanou prohlídku zakončí vyhlídkou z nově opraveného ochozu radniční věže. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků na 2 x 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek! Začátek akce ve 14:00 před vstupem do Turistického informačního centra PCT na Staroměstské radnici. Cena 120/80 Kč (%). (průvodci PCT)

Vycházky se konají s maximálním počtem 50 účastníků ve skupině (není-li uvedena jiná kapacita nebo neurčí-li průvodce jinak). Přednost mají klienti
se vstupenkou zakoupenou v předprodeji.
Vstupné do objektu si hradí účastníci sami. Snížené vstupné je poskytováno dětem do 15 let, studentům do 26 let, seniorům nad 65 let, invalidům s průkazem ZTP, účastníkům probíhajících kurzů PCT a průvodcům PCT. Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce pořadatelem (Prague City Tourism) je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného v místě, kde byla vstupenka zakoupena. Uvedená dopravní spojení jsou platná v době uzávěrky programu. Případné aktuální změny v dopravě lze ověřit na tel. 296 191 817 nebo na
www.dpp.cz.

Vstupenky na vlastivědné vycházky je možno zakoupit v Praze formou předprodeje v turistických informačních centrech PCT a v recepci PCT (Arbesovo nám. 70/4). V rámci předprodeje se prodávají vstupenky také on-line na eshop.prague.eu

!! PŘEDPRODEJ SE VYPLÁCÍ!!

U vybraných akcí při zakoupení vstupenek v předprodeji druhá vstupenka na shodnou akci se slevou 50 %. Platí na akce označené symbolem (%), (platí i pro online předprodej). Sleva se vztahuje vždy na vstupenku vyšší hodnoty.

Vyprodané akce jsou avizovány na www.prazskevychazky.cz

Veškeré informace naleznete na www.prazskevychazky.cz

Dotazy rádi zodpovíme na e-mailové adrese: vlastiveda@prague.eu nebo na tel: 221 714 714, 221 714 161

Sledujte nás na Facebooku: facebook.com/praguecitytourism

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Předprodej na měsíc červen 2019 bude zahájen v pondělí 27. května 20199:03 v eshopu a v turistických informačních centrech PCT (viz níže) v Praze. Předprodej na letní dvojčíslo červenec-srpen 2019 bude zahájen v úterý 25. června 2019.

 

OTEVÍRACÍ DOBA TURISTICKÝCH INFORMAČNÍCH

CENTER PCT

(předprodejní místa Pražské vlastivědy)

Turistické informační centrum Můstek

(Rytířská 12, vchod z ul. Na Můstku, Praha 1 – Staré Město)                                                                               denně 9:00 - 19:00

Turistické informační centrum Staroměstská radnice

(Staroměstské náměstí 1, Praha 1 - Staré Město)                    denně 9:00 - 19:00

Turistické informační centrum Václavské náměstí          denně 10:00 - 18:00

(horní část Václavského náměstí, na rohu se Štěpánskou ulicí)

Turistické informační centrum Letiště Praha T1

(Příletová hala, Terminál 1, Praha 6 - Ruzyně)                       denně 8:00 - 20:00

Turistické informační centrum Letiště Praha T2

(Příletová hala, Terminál 2, Praha 6 - Ruzyně)                       denně 8:00 - 22:00

Recepce PCT, Arbesovo náměstí 70/4 – JEN VŠEDNÍ DNY

(Arbesovo náměstí 70/4, Praha  5)             po – čt 8:00 – 17:00, pá 8:00 – 16:00

 (aktuální informace na www.prague.eu nebo tel. 221 714 714)

 

 

NOVINKY

PRAŽSKÉ VINICE 2019

Hlavní město Praha vás zve 8. a 9. června 2019 na putování městskými i soukromými vinicemi, které již potřetí otevírají své brány veřejnosti. Seznamte se s jejich historií i současností a objevte kouzlo těchto pozapomenutých koutů Prahy. Více informací najdete na webu prague.eu/vinice

Novou brožuru s mapou si můžete zdarma stáhnout na webu nebo si ji vyzvednout v jednom z turistických informačních centrech Prague City Tourism.

KURZ PRŮVODCE PRAHOU A CESTOVNÍHO RUCHU

Studijní oddělení Prague City Tourism připravilo pro zájemce o průvodcovské kurzy rekvalifikační kurzy průvodců Prahou i cestovního ruchu. Kurzy budou otevřeny od 17. 9. 2019 Přihlašování je možné do 10. 9. 2019.  Kurzy je možné zakoupit také v eshopu na eshop.prague.eu

Cena kurzu je 9800,- Kč, pro studenty do 26 let s ISIC 7800,-Kč.

Více informací najdete na www.praguecitytourism.cz; studijni@prague.eu nebo na tel.:  221 714 125

 

PRAŽSKÁ UNIVERZITA PRO KAŽDÉHO

Pro zájemce z řad široké veřejnosti jsou připravena zajímavá témata na školní rok 2019/20. Pražskou univerzitu je možné zakoupit od 10. 6. 2019 v eshopu na eshop.prague.eu

Více informací najdete na www.praguecitytourism.cz; univerzita@prague.eu nebo na tel.:  221 714 159

 

PÁROU PRAHOU

Projeďte se historickým vlakem, taženým parní lokomotivou, po nejkrásnějších tratích na území Prahy jako je Prokopské údolí a pražský Semmering. Nostalgické jízdy „Párou Prahou“ se konají: 22. června a 19. října 2019. Více informací na www.prague.eu

 

CYKLOHRÁČEK

Neobvyklým výletním vlakem pro malé i velké se můžete v měsíci červnu svézt celkem o 5 víkendech. Cyklohráček vás zaveze do svých tradičních turisticky zajímavých destinací, jakými jsou zřícenina hradu Okoř, královské město Slaný či Železniční muzeum Zlonice. Navíc se můžete s Cyklohráčkem vydat na každoroční festival Okoř se šťávou, a to v sobotu 1. června. V sobotu 15. června se na Masarykově náměstí ve Slaném uskuteční slavnosti malých pivovarů s řadou doprovodných koncertů a programem pro děti - tzv. Slánský tuplák.

Více informací na www.pid.cz/cyklohracek