Pražská vlastivěda - program na duben 2019

Datum: 
02.04.2019 16:00 - 28.04.2019 16:00
Pražská vlastivěda - program na duben 2019

PROGRAM VLASTIVĚDNÝCH VYCHÁZEK V DUBNU 2019

2. 4. 2019 / út MALOSTRANSKÉ KURIOZITY I. ANEB JAK TO BYLO S OSADOU SV. JANA V OBOŘE. Procházka jednou z nejkouzelnějších částí Malé Strany v místech, kde bývala za městskou hradbou samostatná osada sv. Jana Křtitele. Zjistíme, jak se vyvíjela zdejší zástavba, proč se právě tady usadila vlašská komunita a jaké osobnosti jsou s touto lokalitou spojené. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek! Začátek akce v 16:00 u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí. Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková

4. 4. 2019 / čt HRADČANSKÉ PALÁCE A OSOBNOSTI. Při procházce z Loretánského náměstí na Hradčanské náměstí projdeme kolem desítky paláců a povídat si budeme o jejich majitelích i nocležnících. Čeká na nás Hana Benešová, T. G. Masaryk i Alice Masaryková, E. F. Burian, Marcia Davenportová, Jaroslav Ježek, Petr Parléř a taky Švejk nebo František Filipovský a Zdeňek Burian. Zmíníme i dobu historicky nedávnou a povíme si, kde byla jedna z nejhorších mučíren v Československu tzv. „hradčanský domeček“. POZOR! - omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 16:00 u sochy Edvarda Beneše na Loretánském náměstí. Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Dana Kratochvílová

6. 4. 2019 / so ZÁBĚHLICEMI KOLEM BOTIČE. Osídlení Starých Záběhlic patří k nejstarším v Praze a dodnes si tato městská čtvrť zachovává svůj venkovský ráz. Na vycházce si připomeneme nejen tři tvrze, které se na tomto území ve 14. století nacházely, ale také dva zdejší zámky, lokality Horní a Dolní Chaloupky, kostel Narození Panny Marie, Hamerský rybník spojený s rodinou Ringhofferů, i sousední osadu Práče. Trasa měří cca 3 km a volně navazuje na vycházku z Roztyl k Hamerskému rybníku. POZOR! - omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 na stanici autobusu č. 101, 188 „V Korytech“. Cena 120/80 Kč (%). Pavla Lešovská                                                                                             

6. 4. 2019 / so STARÉ STŘEŠOVICE A STŘEŠOVIČKY S ULIČKOU NA KOCOURKÁCH. Pojďte s námi poznávat bývalou dělnickou kolonii, ze které se dodnes zachovalo malebné místo uprostřed velkoměsta, v současnosti vyhlášené památkovou zónou. Povídat si budeme o starých Střešovicích a Střešovičkách a o tom, jak vznikala zdejší malebná zástavba. Připomeneme si stávající kostel sv. Norberta i začátkem 20. století postavený dům Norbertinum. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 15:00 na zastávce na znamení tram. č. 1, 2 „Baterie“. Cena 120/80 Kč (%). Marie Hátleová                        

9. 4. 2019 / út od OD KAROLINA KE KLEMENTINU. Univerzita Karlova byla slavnostně založena listinou ze dne 7. 4. 1348 a studium zde bylo organizováno ve čtyřech fakultách. K založení Karlovy koleje pro 12 magistrů artistické fakulty došlo, ale až roku 1366. Pojďte s námi po stopách univerzitních kolejí od Karolina po pražské Klementinum. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:30 před vstupem do Karolina z Ovocného trhu. Cena 120/80 Kč (%). Marie Hátleová

12. 4. 2019 / pá MODERNÍ ARCHITEKTURA PRVNÍ POL. 20. STOLETÍ NA ROZHRANÍ STARÉHO A NOVÉHO MĚSTA. Vydejte se s námi za moderní architekturou na Staré i Nové Město! Ujasníme si pojmy a ukážeme si příklady jednotlivých architektonických stylů. Dozvíte se, co je eklektismus, sorela nebo secese. Ukážeme si, které stavby se budovaly ve stylu tradicionalismu, jak vypadaly kavárny za první republiky, čím se vyznačuje funkcionalismus nebo kdo definoval 5 bodů moderní architektury. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:00 před budovou Právnické fakulty na nám. Curierových. Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Dana Kratochvílová

13. 4. 2019 / so MEDICÍNA A PÉČE O NEMOCNÉ VE STŘEDOVĚKÉ PRAZE. Pojďme při procházce Starým Městem nahlédnout do historie našeho lékařství a zdravotní péče. Zastavíme se na místech, kde fungovaly středověké špitály, připomeneme si objekty spojené s počátky lékařské fakulty i význačnými osobnostmi lékařské vědy. Naší pozornosti neuniknou ani lazebníci, bradýři a ranhojiči, kteří přispěli ke vzniku chirurgie. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 na Ovocném trhu, u kašny před hlavním vstupem do Karolina. Cena 120/80 Kč (%). JUDr. Hana Barešová                          

13. 4. 2019 / so NORDIC WALKING: Z MALEŠIC DO HLOUBĚTÍNA. Profesionální instruktor této tzv. aerobní aktivity v instruktáži před samotnou vycházkou vysvětlí a předvede základ správného provozování „Nordic Walking“. Upozorní na časté chyby a přesvědčí nás, že je vhodný pro všechny věkové kategorie. Poté spolu budeme objevovat krajinu území přírodního parku kolem toku říčky Rokytky. Putování začneme v Malešicích, v nově upraveném rozsáhlém Malešickém parku, na který následně navážeme Malešickým lesem, kde bychom našli několik zastavení naučné stezky sv. Josefa. Také díky nim máme dnes možnost poznat historickou i současnou tvář Malešic. Úbočím pod vrchem Tábor budeme dále pokračovat do Hrdlořez, na území přírodního parku Smetanka. Koryto říčky Rokytky bylo v této nivě revitalizováno, střídají se zde hluboké tůně, mělké brody a další prvky, které pomáhají přírodě zadržovat vodu. Na místě dnešního Kejřova mlýna, který zde stál již v 16. století, je dnes uzavřený obytný soubor a původní budovy jsou zrenovované. Zapůjčení holí na místě po dobu instruktáže a vycházky za poplatek 30 Kč pouze pro osoby, vlastnící vstupenku zakoupenou v předprodeji! POZOR! – omezený počet účastníků. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 na stanici autobusu č. 133, 188, 199 „Plaňanská“ (ve směru do centra města). Cena 120/80 Kč. Marie Hátleová                                       

14. 4. 2019 / ne PRAŽSKÝ SMÍCHOV V MINULOSTI A SOUČASNOSTI. To, že byl Smíchov významným pražským průmyslovým předměstím ví snad každý, ale už méně je známé, kde byla pražská kartouza, Slavatova zahrada či kartounka Porgesů z Portheimu. Připomeneme si nejen tato místa, ale také další zajímavé skutečnosti. POZOR! - omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek! Začátek akce v 15:00 u hlavního vchodu do Zahrady Kinských z náměstí Kinských, Praha 5. Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková

15. 4. 2019 / po PO STOPÁCH NĚMECKY PÍŠÍCÍCH SPISOVATELŮ. Vydáme se kolem Staroměstského nám.  s připomínkou nejen F. Kafky, ale i M. Broda, J. Urzidila, Berthy von Suttner a dalších osobností navštěvujících salon Fantových. V Celetné ulici vzpomeneme G. Meyrinka, v Kamzíkové uličce salon Gogo a F. Werfela i Paula Leppina nebo Lea Peruce. V Melantrichově ulici zase „zuřivého reportéra“ E. E. Kische a R. M. Rilkeho. POZOR! - omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:00 na náměstí Franze Kafky u staroměstského kostela sv. Mikuláše. Cena 120/80 Kč (%). Milada Racková

20. 4. 2019 / so NÁRODNÍ DIVADLO. Celková prohlídka vybraných prostor Národního divadla nás zavede k jeho základním kamenům, do hlediště i hlavního foyer. POZOR! – omezený počet účastníků. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. V 10:30 prohlídka v angličtině. V 11:00 prohlídka pro děti. Začátek prohlídek v českém jazyce v 8:30, 9:00, 9:30 a v 10:00 ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. (průvodci PCT)                                                                                       

21. 4. 2019 / ne NÁRODNÍ DIVADLO. Celková prohlídka vybraných prostor Národního divadla nás zavede k jeho základním kamenům, do hlediště i hlavního foyer. POZOR! – omezený počet účastníků. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. V 11:30 prohlídka v angličtině. Začátek prohlídek v českém jazyce v 10:30, 11:00, 12:00, 12:30 a ve 13:00 ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. (průvodci PCT)

21. 4. 2019 / ne KDE BÝVALY STARÉ DEJVICE. V oblasti mezi Bořislavkou a Vítězným náměstím vznikala v meziválečném období čtvrť vil a řadových domů. Najdeme zde díla Josefa Gočára, Magdy Jansové, Jaroslava Čermáka a dalších architektů. Prohlédneme si zbytky Starých Dejvic, Státní reálné gymnázium od Evžena Linharta a skončíme v místech, kde stávala bývalá automatická telefonní ústředna Dejvice. POZOR! - omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 na zastávce tramvaje č. 20, 26 „Na Pískách“. Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Stanislava Micková

28. 4. 2019 / ne PRAŽSKÁ NÁBŘEŽÍ II.: Z KŘIŽOVNICKÉHO NÁMĚSTÍ NA VÝTOŇ.  Vycházka nás povede po nestarším pražském nábřeží, původně Staroměstském, dnes Smetanově, které patří k turisticky nejatraktivnějším kvůli svým nádherným pohledům na Pražský hrad a Karlův most. Kolem Národního divadla budeme pokračovat na Slovanský ostrov a dál kolem honosných činžovních domů a dvou ministerských budov až na Výtoň, bývalého Podskalí. Trasa dlouhá cca 2,5 km. POZOR! - omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 u sochy Karla IV. na Křižovnickém náměstí (Staré Město, Praha 1). Cena 120/80 Kč (%). Pavla Lešovská                                                                      

28. 4. 2019 / ne NÁRODNÍ DIVADLO. Celková prohlídka vybraných prostor Národního divadla nás zavede k jeho základním kamenům, do hlediště i hlavního foyer. POZOR! – omezený počet účastníků. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. V 11:30 prohlídka pro děti. Ve 13:00  prohlídka v angličtině. Začátek prohlídek v českém jazyce ve 12:00, 12:30, 13:30 a ve 14:00 ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. (průvodci PCT)

VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY PRO DĚTI V DUBNU 2019

13. 4. 2019 / so ZA APOŠTOLY NA STAROMĚSTSKOU RADNICI. Pojďte s námi přivítat apoštoly staroměstského orloje, kteří se po delší pauze vrátili zpět na své čestné místo! V novém kabátě uvidíte i samotný orloj, díky práci restaurátorů opět září obnovenou krásou. Děti se mohou těšit také na vyprávění o zasedání městské rady za časů pana krále. Prohlédnou si starodávné síně a také sestoupí do hlubokého podzemí radnice. Během prohlídky budou řešit zábavné úkoly a na závěr čeká děti vědomostní kviz se sladkou odměnou.  Komentovanou prohlídku zakončí vyhlídkou z nově opraveného ochozu radniční věže. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků na 2 x 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek! Začátek akce ve 14:00 před vstupem do Turistického informačního centra PCT na Staroměstské radnici. Cena 120/80 Kč (%). (průvodci PCT)

20. 4. 2019 / so NÁRODNÍ DIVADLO PRO DĚTI. Prohlídka vybraných prostor Národního divadla. Na děti čeká vyprávění o tom, jak bylo těžké divadlo vybudovat (a to hned dvakrát). Zdali pak vědí například, kdo vymaloval divadelní oponu? Své vědomosti si na závěr ověří v kvizu a všechny dostanou sladkou odměnu. POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 11:00 ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. Mgr. Pavla Bartásková Ph.D.  

27. 4. 2019 / so KRÁLOVSKÁ ZAHRADA A ZÁKOUTÍ PRAŽSKÉHO HRADU. Pojďte s námi využít jarní čas k návštěvě Královské zahrady! Vyprávět si budeme o králích – zakladatelích, budeme hádat, co nám připomíná střecha letohrádku a možná uslyšíme zpívat i fontánu mistra Jaroše. Následně si ukážeme zákoutí a zajímavosti Pražského hradu, o kterých jste možná netušili. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. PROSÍME ZÁJEMCE, ABY VZALI V POTAZ ČASOVOU REZERVU NA BEZPEČNOSTNÍ PROHLÍDKU U VSTUPU DO AREÁLU PRAŽSKÉHO HRADU.  Začátek akce v 16:00 u letohrádku královny Anny v Královské zahradě (nejbližší zastávka tram. č. 22, 23 „Královský letohrádek“). Cena 120/80 Kč (%). Marcela Smrčinová

28. 4. 2019 / ne NÁRODNÍ DIVADLO PRO DĚTI. Prohlídka vybraných prostor Národního divadla. Na děti čeká vyprávění o tom, jak bylo těžké divadlo vybudovat (a to hned dvakrát). Zdali pak vědí například, kdo vymaloval divadelní oponu? Své vědomosti si na závěr ověří v kvizu a všechny dostanou sladkou odměnu. POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 11:30 ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. Mgr. Pavla Bartásková Ph.D.  

28. 4. 2019 / ne KRÁLOVSKÁ ZAHRADA A ZÁKOUTÍ PRAŽSKÉHO HRADU. Pojďte s námi využít jarní čas k návštěvě Královské zahrady! Vyprávět si budeme o králích – zakladatelích, budeme hádat, co nám připomíná střecha letohrádku a možná uslyšíme zpívat i fontánu mistra Jaroše. Následně si ukážeme zákoutí a zajímavosti Pražského hradu, o kterých jste možná netušili. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. PROSÍME ZÁJEMCE, ABY VZALI V POTAZ ČASOVOU REZERVU NA BEZPEČNOSTNÍ PROHLÍDKU U VSTUPU DO AREÁLU PRAŽSKÉHO HRADU.  Začátek akce v 16:00 u letohrádku královny Anny v Královské zahradě (nejbližší zastávka tram. č. 22, 23 „Královský letohrádek“). Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Pavla Bartásková Ph.D.

Vycházky se konají s maximálním počtem 50 účastníků ve skupině (není-li uvedena jiná kapacita nebo neurčí-li průvodce jinak). Přednost mají klienti
se vstupenkou zakoupenou v předprodeji.
Vstupné do objektu si hradí účastníci sami. Snížené vstupné je poskytováno dětem do 15 let, studentům do 26 let, seniorům nad 65 let, invalidům s průkazem ZTP, účastníkům probíhajících kurzů PCT a průvodcům PCT. Zaplacené vstupné
se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce pořadatelem (Prague City Tourism) je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného v místě, kde byla vstupenka zakoupena. Uvedená dopravní spojení jsou platná v době uzávěrky programu. Případné aktuální změny v dopravě lze ověřit na tel. 296 191 817 nebo na
www.dpp.cz.

Vstupenky na vlastivědné vycházky je možno zakoupit v Praze

formou předprodeje v turistických informačních centrech PCT a v recepci PCT (Arbesovo nám. 70/4). V rámci předprodeje se prodávají vstupenky také on-line na eshop.prague.eu

U vybraných akcí při zakoupení vstupenek v předprodeji druhá vstupenka na shodnou akci se slevou 50 %. Platí na akce označené symbolem (%), (platí i pro online předprodej). Sleva se vztahuje vždy na vstupenku vyšší hodnoty.

Vyprodané akce jsou avizovány na www.prazskevychazky.cz

Veškeré informace naleznete na www.prazskevychazky.cz

Dotazy rádi zodpovíme na e-mailové adrese: vlastiveda@prague.eu nebo na tel: 221 714 714, 221 714 161

Sledujte nás na Facebooku: facebook.com/praguecitytourism

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Předprodej na měsíc duben 2019 bude zahájen v pondělí 25. března 20199:03 v eshopu a v turistických informačních centrech PCT (viz níže) v Praze. Předprodej na měsíc květen 2019 bude zahájen ve čtvrtek 25. dubna 2019.

OTEVÍRACÍ DOBA TURISTICKÝCH INFORMAČNÍCH CENTER PCT

(předprodejní místa Pražské vlastivědy)

Turistické informační centrum Můstek

(Rytířská 12, vchod z ul. Na Můstku, Praha 1 – Staré Město)  denně 9:00 - 19:00

Turistické informační centrum Staroměstská radnice

(Staroměstské náměstí 1, Praha 1 - Staré Město)  denně 9:00 - 19:00

Turistické informační centrum Václavské náměstí  denně 10:00 - 18:00

(horní část Václavského náměstí, na rohu se Štěpánskou ulicí)

Turistické informační centrum Letiště Praha T1

(Příletová hala, Terminál 1, Praha 6 - Ruzyně)  denně 8:00 - 20:00

Turistické informační centrum Letiště Praha T2

(Příletová hala, Terminál 2, Praha 6 - Ruzyně)  denně 8:00 - 22:00

Recepce PCT, Arbesovo náměstí 70/4 – JEN VŠEDNÍ DNY

(Arbesovo náměstí 70/4, Praha  5)  po – čt 8:00 – 17:00, pá 8:00 – 16:00

(aktuální informace na www.prague.eu nebo tel. 221 714 714)

NOVINKY

DO LYSÉ NAD LABEM NA KARLŮV MOST?
Pískovcový model Karlova mostu bude ústředním motivem veletrhu Regiony, který proběhne na výstavišti Lysá nad Labem 11.-13. dubna 2019. Model zapůjčila firma Kamenocentrum a.s z Ostroměře u Jičína a veřejnosti bude představen teprve podruhé v jeho existenci. Vyroben je z hořického pískovce v meřítku 1:45 a jeho délka 4,5 m je opravdu úctyhodná. Model zobrazuje prvních pět mostních oblouků se Staroměstskou mosteckou věží.

PÁROU PRAHOU
Projeďte se historickým vlakem, taženým parní lokomotivou, po nejkrásnějších tratích na území Prahy jako je Prokopské údolí a pražský Semmering. Nostalgické jízdy „Párou Prahou“ se konají čtyřikrát ročně: 6. dubna, 11. května, 22. června a 19. října 2019. Více informací na www.prague.eu

PRAŽSKÉ VINICE 2019
Hlavní město Praha vás zve 8. a 9. června 2019 na putování městskými i soukromými vinicemi, které již potřetí otevírají své brány veřejnosti. Seznamte se s jejich historií i současností a objevte kouzlo těchto pozapomenutých koutů Prahy. Více informací najdete na webu prague.eu/vinice

Novou brožuru s mapou si můžete zdarma stáhnout na webu nebo si ji vyzvednout v jednom z turistických informačních centrech Prague City Tourism.