Akce "Pražské vlastivědy" v měsíci březnu 2019

Akce "Pražské vlastivědy" v měsíci březnu 2019

PRAŽSKÁ VLASTIVĚDA

Prague City Tourism, Arbesovo nám. 70/4 / Praha 5 / 150 00

tel.: 221 714 161, 221 714 714, vlastiveda@prague.eu

Napište nám na vlastiveda@prague.eu a měsíční program vycházek Vám budeme pravidelně zasílat na Vaši e-mailovou adresu. www.prazskevychazky.cz

PROGRAM VLASTIVĚDNÝCH VYCHÁZEK V BŘEZNU 2019                                                                           

3. 3. 2019 / ne PRAHOU ZA SVATÝM JANEM NEPOMUCKÝM. Snad každý zná sochu Johánka z Pomuku na Karlově mostě. Ostatně není jediná. Zpodobnění tohoto světce nás v Praze doprovází na každém kroku. Byl kanonizován právě před 290 lety. „Svatého na mostě“, jak se mu také říkává, si připomeneme v místech, která jsou spojena s jeho životem i smrtí. POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:00 před kostelem Panny Marie pod řetězem na Malé Straně.
Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková

9. 3. 2019 / so DIVADLO, KTERÉ PROSLAVIL MOZARTŮV DON GIOVANNI. Zveme Vás na komentovanou prohlídku Stavovského divadla! Podíváme se do jeho vybraných prostor a připomeneme si dobu, ve které zde nadaný autor působil. Povídat si budeme nejen o jeho soukromém životě, ale především o jeho pražských pobytech, které se nesmazatelně zapsaly do podvědomí Pražanů. POZOR! - omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 před budovou Stavovského divadla (ul. Železná 11, Staré Město).
Cena 140/100 Kč. Milada Racková                                                                                                 

9. 3. 2019 / so KOSTEL NANEBEVZETÍ P. MARIE A SV. KARLA VELIKÉHO NA KARLOVĚ. V zakládací listině tohoto chrámu se Karel IV. dne 18. září 1350 přihlásil ke svému patronovi sv. Karlu Velikému a osobně položil základní kámen kostela. Kostel zažil období slávy i doby úpadku, nic ho však nedokázalo vyvrátit z kořenů. Čeká na vás příběh areálu augustiniánů kanovníků a krása díla, kterou nám předkové zanechali. POZOR! - omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 11:00 před vstupem do kostela.
Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybírán příspěvek na kostel 30 Kč. Alexandra Škrlandová                                                

9. 3. 2019 / so NAD PRŮMYSLOVOU LIBNÍ. V zahradách na svazích nad Libní se skrývá řada zajímavých vil. Na vycházce se setkáme s dílem Josefa Fuchse, Otakara Novotného, Oldřicha Starého a dalších architektů. Připomeneme si i dramatické chvíle atentátu na Reinharda Heydricha. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 na zastávce tramvaje č. 3, 10, 24 „Okrouhlická“.
Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Stanislava Micková                                                                             

9. 3. 2019 / so VYŠEHRAD A JEHO LEGENDY. Pojďte s námi poznávat nejvýznamnější památky vyšehradského areálu! Připomeneme si také nejznámější legendy i záhadu Čertova sloupu, na vyšehradském hřbitově zavzpomínáme na české velikány! POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 u Táborské brány (první brána od stanice metra C „Vyšehrad“).
Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Pavla Bartásková Ph.D.                                                                                                                                                 

10. 3. 2019 / ne RUDOLFINUM. Impozantní budova při vltavském břehu dnes láká návštěvníky především k poslechu vážné hudby nebo návštěvě výstav. My se podrobněji seznámíme s historií jejího vzniku, s jejími tvůrci i s její novou úlohou v počátcích Československé republiky. POZOR! - omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 před bočním vchodem do Rudolfina z Alšova nábřeží.
Cena 120/80 Kč. Marcela Smrčinová

10. 3. 2019 / ne PRAŽSKÝ HRAD S KAPLÍ VŠECH SVATÝCH. Trochu jinak si tentokrát připomeneme Pražský hrad, především jako sídlo českých knížat a králů. Podíváme se, jak vypadal ve středověku a jak se proměnil za vlády Habsburků. Navštívíme také kapli Všech Svatých, jednu z nejzajímavějších svatyní Pražského hradu. POZOR! - omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:00 u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí.
Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybírán příspěvek na kostel 30 Kč/za osobu. PhDr. Jaroslava Nováková           

16. 3.  2019 / so NÁRODNÍ DIVADLO. Celková prohlídka vybraných prostor Národního divadla nás zavede k jeho základním kamenům, do hlediště i hlavního foyer. POZOR! – omezený počet účastníků. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. V 10:30 prohlídka v angličtině. V 10:00 a v 11:30 prohlídka pro děti. Začátek prohlídek v českém jazyce v 9:30, 11:00 a ve 12:00 ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem.
Cena 140/100 Kč. (průvodci PCT)            

16. 3. 2019 / so BABA – VÝSTAVNÍ KOLONIE VZOROVÉHO BYDLENÍ SVAZU ČESKOSLOVENSKÉHO DÍLA. Na vycházce se seznámíme s unikátním komplexem funkcionalistických vil z let 1932 – 1936, na jejichž výstavbě se podílelo dvacet předních architektů tří generací (např. P. Janák, J. Gočár, O. Starý, L. Žák, E. Linhart a další). Povíme si také, kdo byli stavebníci vil a jaké byly jejich životní osudy. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 na zastávce aut. č. 131 „U Matěje“ (jede od metra A „Hradčanská“ nebo „Bořislavka“).
Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Stanislava Micková            

17. 3. 2019 / ne BŘEVNOVSKÝ KLÁŠTER. Celková prohlídka klášterního areálu včetně barokní baziliky sv. Markéty, románské krypty a budovy prelatury. POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 13:00 před kostelem sv. Markéty (nejbližší spoj tram. č. 22, 25 „Břevnovský klášter“).
Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybíráno vstupné do objektu 100/60 Kč. Marie Vymazalová                                                   

23. 3. 2019 / so VINOHRADY: KRÁLOVSKÉ MĚSTO.  Jak rostly Královské Vinohrady a proč jsou dodnes půvabně dochovanou částí metropole, jejíž podoba se téměř vůbec nezměnila. Prohlédneme si náměstí Míru i s interiérem kostela sv. Ludmily, zjistíme, kde byl slavný Valdek i další kavárny a jaké osobnosti patří k lokalitě Vinohrad. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:00 před kostelem sv. Ludmily na náměstí Míru.
Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková                                                                                             

26. 3. 2019 / út PRAHOU FRANZE KAFKY. Po stopách spisovatele Franze Kafky se vydáme do okolí Staroměstského náměstí. Ukážeme si, kde se narodil, i které školy navštěvoval. Povíme si, co bylo předmětem jeho studia a čím se ve svém zaměstnání zabýval. Neopomeneme ani na jeho rodinu a na „útočiště“, ve kterých hledal potřebný klid na svou tvorbu. Jednotlivá místa a události v Kafkově životě si doplníme literárními ukázkami z jeho prací. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek! Začátek akce v 16:00 u staroměstského kostela sv. Mikuláše na náměstí Franze Kafky.
Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Dana Kratochvílová                         

27. 3. 2019 / st ARCHITEKTURA PRAŽSKÉHO RINGU II. – REVOLUČNÍ TŘÍDOU PO PŘÍKOPY. Podobně jako ve Vídni vznikaly i v Praze od konce 19. století v linii bývalých hradeb a příkopů prestižní stavby kulturních a finančních institucí. Během vycházky se zastavíme u známých i méně známých staveb, všimneme si detailů jejich fasád, zajdeme do pasáží a podíváme se na jejich zadní trakty (Merkur, Dům společnosti přátel žehu, Hospodářský svaz přádelen, italský palác Victoria, dům Šramota, Eskomptní banka, Myslbek, aj.). Projektanty těchto staveb byli významní architekti J. Fragner, M. Spielmann, A. Balšánek, aj. POZOR! - omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:45 před palácem Merkur (Revoluční ul. 25).
Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jarmila Škochová

30. 3. 2019 / so NORDIC WALKING: KRÁLOVSKOU OBOROU. Zahajujeme již 9. ročník vycházek NORDIC WALKING!! Letošní ročník NW zahájíme tradičně procházkou Královské obory, která se poprvé veřejnosti otevřela v roce 1804 a brzy se stala místem procházek, odpočinku, ale i tancovaček pod širým nebem. Královská obora Pražany zvaná Stromovka, prošla v posledních letech velkou obnovou. Kromě zrekonstruovaných cest, zde byla prokopána nová vodní koryta propojující staré a nové rybníky do jedné soustavy. Obnoven byl také ,,Dubový pahorek“, který nyní působí jako ostrov, kterým v 17. století skutečně byl. Po skončení oprav Šlechtovy restaurace se tak po mnoha letech plně obnoví společenská funkce významného místa v parku a oživí se kulturní a společenský život ve Stromovce. Během vycházky naší pozornosti neuniknou ani technická památka, tzv. Rudolfova štola, vybudovaná na pokyn římského císaře a českého krále Rudolfa II. a kousek opodál na návrší renesanční Místodržitelský letohrádek. Naše cesta od Císařského mlýna povede dále podél ,,Malé říčky“, slepého ramena Vltavy, abychom se vrátili k výchozímu bodu naší trasy. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 u hlavní brány Výstaviště Holešovice (nejbližší zastávka tramvaje č. 6, 12, 17 ,,Výstaviště Holešovice“).
Cena 120/80 Kč. Marie Hátleová                                                                 

30. 3. 2019 / so PO STOPÁCH MISTRŮ UMĚNÍ IMPRESSORSKÉHO. Tradice knihtisku v Praze začíná už v roce 1487 a počet tiskařských dílen v dalších stoletích vzrůstá. Pojďme při procházce Starým Městem zapátrat, kde se nacházely nejvýznamnější tiskařské oficíny, která kniha je nejstarším pražským tiskem nebo jak vůbec první tištěné knihy vypadaly. Připomeneme si význačné osobnosti, např. Jiřího Melantricha z Aventina, Daniela Adama z Veleslavína a jejich nakladatelskou činnost.  POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 u kašny na Malém náměstí (Staré Město, Praha 1).
Cena 120/80 Kč (%). JUDr. Hana Barešová        

30. 3. 2019 / so DOMOVNÍ ZNAMENÍ NA STARÉM MĚSTĚ PRAŽSKÉM I. Na vycházce poznáme nejen významná domovní znamení na Starém Městě, ale neopomeneme zmínit také zajímavé historické souvislosti, spjaté s vybranými objekty, které na naší cestě mineme. Dozvíme se, kde sídlila nejstarší pražská kavárna nebo kam se chodili bavit čeští velikáni. Ukážeme si rodný dům E. E. Kische a vycházku zakončíme v Celetné ulici, jejíž bohatou historii nenecháme bez povšimnutí. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 u sochy Karla IV. na Křižovnickém náměstí, Staré Město, Praha 1.
Cena 120/80 Kč (%). Marcela Smrčinová                                                                                           

31. 3. 2019 / ne NÁRODNÍ DIVADLO. Celková prohlídka vybraných prostor Národního divadla nás zavede k jeho základním kamenům, do hlediště i hlavního foyer. POZOR! – omezený počet účastníků. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. V 10:30 prohlídka v angličtině. Začátek prohlídek v českém jazyce v 9:30, 10:00, 11:00, 11:30 a ve 12:00 ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem.
Cena 140/100 Kč. (průvodci PCT)

31. 3. 2019 / ne PRAŽSKÁ NÁBŘEŽÍ I.: OD HLÁVKOVA MOSTU NA NÁMĚSTÍ JANA PALACHA (nábřeží Ludvíka Svobody a Dvořákovo nábřeží). Asi 2,5 km dlouhá vycházka nás povede po pravobřežním vltavském nábřeží kolem významných budov a památek, jejichž pestrou historii si na vycházce připomeneme. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 před před hlavním vchodem do budovy Ministerstva zemědělství (Těšnov 17, Praha 1).
Cena 120/80 Kč (%). Pavla Lešovská 

VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY PRO DĚTI V BŘEZNU 2019

16. 3. 2019 / so NÁRODNÍ DIVADLO PRO DĚTI. Prohlídka vybraných prostor Národního divadla. Na děti čeká vyprávění o tom, jak bylo těžké divadlo vybudovat (a to hned dvakrát). Zdali pak vědí například, kdo vymaloval divadelní oponu? Své vědomosti si na závěr ověří v kvizu a všechny dostanou sladkou odměnu. POZOR! – omezený počet účastníků na 2 x 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 a v 11:30 ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem.
Cena 140/100 Kč. Mgr. Pavla Bartásková Ph.D.   

23. 3. 2019 / so KRÁLOVSKÁ CESTA II. Pojďte s námi po stopách českých králů a jejich korunovačního průvodu! Vyrazíme z Křižovnického náměstí, kde si připomeneme Staroměstskou mosteckou věž, a po Karlově mostě přejdeme na druhý břeh Vltavy. Cestou se zastavíme u kamenných strážců Karlova mostu, o jejichž tajemství si budeme vyprávět. Od Malostranské mostecké věže vyrazíme Nerudovou ulicí vzhůru na Pražský hrad! Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků na 2 x 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek! Začátek akce ve 14:00 na Křižovnickém náměstí u sochy Karla IV. (Staré Město, Praha 1).
Cena 120/80 Kč (%). (průvodci PCT) 

30. 3. 2019 / so ZA APOŠTOLY NA STAROMĚSTSKOU RADNICI. Pojďte s námi přivítat apoštoly staroměstského orloje, kteří se po delší pauze vrátili zpět na své čestné místo! V novém kabátě uvidíte i samotný orloj, díky práci restaurátorů opět září obnovenou krásou. Děti se mohou těšit také na vyprávění o zasedání městské rady za časů pana krále. Prohlédnou si starodávné síně a také sestoupí do hlubokého podzemí radnice. Během prohlídky budou řešit zábavné úkoly a na závěr čeká děti vědomostní kviz se sladkou odměnou.  Komentovanou prohlídku zakončí vyhlídkou z nově opraveného ochozu radniční věže. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků na 2 x 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek! Začátek akce ve 14:00 před vstupem do Turistického informačního centra PCT na Staroměstské radnici.
Cena 120/80 Kč (%). (průvodci PCT)

Vycházky se konají s maximálním počtem 50 účastníků ve skupině (není-li uvedena jiná kapacita nebo neurčí-li průvodce jinak). Přednost mají klienti
se vstupenkou zakoupenou v předprodeji.
Vstupné do objektu si hradí účastníci sami. Snížené vstupné je poskytováno dětem do 15 let, studentům do 26 let, seniorům nad 65 let, invalidům s průkazem ZTP, účastníkům probíhajících kurzů PCT a průvodcům PCT. Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce pořadatelem (Prague City Tourism) je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného v místě, kde byla vstupenka zakoupena. Uvedená dopravní spojení jsou platná v době uzávěrky programu. Případné aktuální změny v dopravě lze ověřit na tel. 296 191 817 nebo na www.dpp.cz.

Vstupenky na vlastivědné vycházky je možno zakoupit v Praze formou předprodeje v turistických informačních centrech PCT a v recepci PCT (Arbesovo nám. 70/4). V rámci předprodeje se prodávají vstupenky také on-line na eshop.prague.eu

!! PŘEDPRODEJ SE VYPLÁCÍ!!

U vybraných akcí při zakoupení vstupenek v předprodeji druhá vstupenka na shodnou akci se slevou 50 %. Platí na akce označené symbolem (%), (platí i pro online předprodej). Sleva se vztahuje vždy na vstupenku vyšší hodnoty.

Vyprodané akce jsou avizovány na www.prazskevychazky.cz

Veškeré informace naleznete na www.prazskevychazky.cz

Dotazy rádi zodpovíme na e-mailové adrese: vlastiveda@prague.eu nebo na tel: 221 714 714, 221 714 161

Sledujte nás na Facebooku: facebook.com/praguecitytourism

 

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Předprodej na měsíc březen 2019 bude zahájen v pondělí 25. února 20199:03 v eshopu a v turistických informačních centrech PCT (viz níže) v Praze. Předprodej na měsíc duben 2019 bude zahájen v pondělí 25. března 2019.

OTEVÍRACÍ DOBA TURISTICKÝCH INFORMAČNÍCH

CENTER PCT

(předprodejní místa Pražské vlastivědy)

Turistické informační centrum Můstek

(Rytířská 12, vchod z ul. Na Můstku, Praha 1 – Staré Město)            denně 9:00 - 19:00

Turistické informační centrum Staroměstská radnice

(Staroměstské náměstí 1, Praha 1 - Staré Město)                             denně 9:00 - 19:00

Turistické informační centrum Václavské náměstí                       denně 10:00 - 18:00

(horní část Václavského náměstí, na rohu se Štěpánskou ulicí)

7. 1. 2019 – 20. 3. 2019 TIC Václavské náměstí UZAVŘENO

Turistické informační centrum Letiště Praha T1

(Příletová hala, Terminál 1, Praha 6 - Ruzyně)                                  denně 8:00 - 20:00

Turistické informační centrum Letiště Praha T2

(Příletová hala, Terminál 2, Praha 6 - Ruzyně)                                  denně 8:00 - 22:00

Recepce PCT, Arbesovo náměstí 70/4 – JEN VŠEDNÍ DNY

(Arbesovo náměstí 70/4, Praha  5)                                                    po – čt 8:00 – 17:00, pá 8:00 – 16:00

(aktuální informace na www.prague.eu nebo tel. 221 714 714)

NOVINKY

S velikou lítostí Vám oznamujeme, že nás náhle a navždy opustil dlouholetý kolega a průvodce Pražské informační služby – Prague City Tourism pan JUDr. Stanislav Antonín Marchal CSc. Čest jeho památce!

PRAŽSKÉ VINICE 2019

Hlavní město Praha vás zve 8. a 9. června 2019 na putování městskými i soukromými vinicemi, které již potřetí otevírají své brány veřejnosti. Seznamte se s jejich historií i současností a objevte kouzlo těchto pozapomenutých koutů Prahy. Více informací najdete na webu prague.eu/vinice

Novou brožuru s mapou si můžete zdarma stáhnout na webu nebo si ji vyzvednout v jednom z turistických informačních centrech Prague City Tourism.

CYKLOHRÁČEK

Oblíbený víkendový vlak Cyklohráček vjíždí do 6. sezóny. Poprvé vyjede už v sobotu 23. března 2019 a sveze všechny nadšené výletníky opět každou sobotu, neděli a státní svátky 2x denně z pražského Hlavního nádraží do královského města Slaný. A už v sobotu 30. března cca od 10:00 do 17:00 hod. oslaví Cyklohráček na vlakovém nádraží ve Slaném své 5. narozeniny. Akce komorního rázu tímto symbolicky zahájí jeho turistickou sezónu. Více informací se dozvíte na www.pid.cz/cyklohracek