Akce, realizované MČ Praha-Dolní Počernice z Operačního programu Životní prostředí

  1. Revolvingový fond MŽP
    V rámci tohoto fondu vypracovala v r. 2010 MČ svůj Strategický plán rozvoje, Studii regenerace zeleně, umístila 19 odpadkových košů a košů na psí exkrementy, 6 cyklistických stojanů, vysadila 27 stromů, v MŠ Orangery bylo osazeno rozárium a ZŠ byla vybavena materiálem na výtvarnou výchovu.
  2. Snižování spotřeby energie v objektu MČ čp. 284, hotel Svornost, Praha-Dolní Počernice
    Akce byla ukončena k 30.11.2015.
  3. Nákup samosběrného vozu
    MČ získala na tuto akci cca 2 mil. Kč z OPŽP. Podíl spolufinancování pro MČ činil 10%. Samosběrný vůz je v provozu od r. 2014.