​Akce, realizované hl. m. Prahou v MČ Praha-Dolní Počernice

1. TV Dolní Počernice - rekonstrukce komunikací, stavba 0134

Tato dlouhodobá akce proběhla v MČ od roku 1998 ve čtyřech základních etapách, nazvaných podle jednotlivých lokalit MČ Praha-Dolní Počernice:
A)   Vinohrady
B)   Stará obec
C)   V Ráji
D)   Vinice

A)    Vinohrady

Ulice zrekonstruované:
V Záhorském, Rtyňská, Ždírnická, Třebihošťská, Listopadová (bez úseku mezi Podkrkonošskou a Strážkovickou – cca 80 m),  Strážkovická, Svatoňovická, Kohoutovská, Štěpanická, Pilníkovská, Bernartická, Hrabačovská, Bohuslavická, Rudníkovská, Podkrkonošská (pouze v úseku mezi Listopadovou a Rudníkovská - 50 m), Dubenecká, U Konečné, Lanžovská (mezi Českobrodskou a drážním tělesem).

Zbývá zrekonstruovat:
Úpická (v r. 2016 bude přepracována projektová dokumentace)
Podkrkonošská (zahájení rekonstrukce se předpokládá v r. 2016)
část Listopadové (mezi Strážkovickou a Úpickou, zahájení není stanoveno)
Makovská, Dolnobranská, Jinonická (zahájení není stanoveno)

B)   Stará obec

Ulice zrekonstruované:
Stará obec, Nad Rokytou, Bakurinova, Hřibojedská, K Zámku, V Čeňku, K Čihadlům, Za Luhem, U Koní.

Zbývá zrekonstruovat:
Madarova (k rybníku Martiňák), na rekonstrukci a trasování této ulice bude mít vliv budoucí výstavba Domova seniorů.

C)    V Ráji

Ulice zrekonstruované:
Novozámecká, V Ráji, Kněžická, Studenecká, Záblatská, Vlčická, Jana Bílka, Lanžovská (včetně prostoru u nádraží ČD), Českobrodská (okolí zastávky MHD před „Barborkou“), Ke Hrázi.

Připravuje se rozšíření parkovacích stání v prostoru zastávky ČD ve směru do centra.

D)    Vinice

Ulice zrekonstruované:
Nad Rybníkem (lokalita v okolí bytových domů za velkostatkem čp. 4), Nad Rybníkem (úsek od dálničního mostu k ul. U Výzkumu), Příchovická, Bezděkovská, Libotovská, U výzkumu, V Pařezinách, V Padolině (úsek od Pražského okruhu k ul. V Pařezinách).

Zbývá zrekonstruovat:
V Padolině (část od Pražského okruhu k ul. Nad Rybníkem)
Nad Rybníkem (část od ul. Národních hrdinů k Pražskému okruhu)

Ulice Českobrodská a Národních hrdinů jsou ve správě TSK (Technická správa komunikací).

Vybudování pěšího a cyklistického propojení podél Českobrodské ul. ve směru na Běchovice
Stavba bude realizována v rámci TV Dolní Počernice s podílem účasti soukromých investorů.

 

2. Prodloužení kanalizačního sběrače „H“ do Běchovic
Tato veřejně prospěšná stavba byla na území MČ Praha-Dolní Počernice v r. 2018 dokončena.  

3. Rekonstrukce ul. Národních hrdinů
Rekonstrukce povrchu této komunikace v úseku od mostu přes Rokytku ke křížení s ul. Nad Rybníkem, negativně dotčeného realizací veřejně prospěšné stavby – Výstavba kanalizačního sběrače H, byla provedena v r. 2017. Její součástí bylo rozšíření parkovacích možností před základní školou.