Akce MČ Praha-Dolní Počernice, realizované ze strukturálních fondů EU v programu JPD pro cíl 2 - Praha a Operačním programu Praha - Konkurenceschopnost

 1. Vybudování přírodního amfiteátru v rámci rehabilitace zámeckého parku v Dolních Počernicích – JPD 2
  Akce byla  ukončena v r. 2006.
 2. Společné kulturní centrum MČ Praha-Dolní Počernice a Praha 14 – JPD 2
  Akce byla ukončena v r. 2007.
 3. Informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem – JPD2
  Akce byla ukončena v r. 2007.
 4. Revitalizace historického centra zámeckého areálu v Dolních Počernicích – likvidace ekologických zátěží, zvýšení atraktivity a příprava pro rozvoj podporovaného území – JPD 2
  Akce byla ukončena v r. 2008.
 5. Revitalizace historicky cenného území zámeckého parku v Dolních Počernicích - OPPK
  Akce byla ukončena k 30.9.2016.
 6. Kompletní rekonstrukce a vybavení volnočasového zařízení „Orangery“, Národních hrdinů 39 – OPPK
  Objekt zámecké oranžérie je majetkem MČ, dlouhodobě pronajat. Akce byla ukončena v r. 2009 celkovou rekonstrukcí objektu zámecké oranžerie s využitím školského a vzdělávacího zařízení, investorem byla spol. Orangery s.r.o..