Dolnopočernický zpravodaj

Kontaktní osoba (editor): Světla Parkanová
Telefon:  281 931 553
E-mail: zpravodaj@dpocernice.cz

Redakční rada: MUDr. Pavel Boček (předseda), Světla Parkanová (editor), PhDr. Dagmar Jílková, Vlasta Václavková, Mgr. Markéta Stehlíková, Markéta Brožová, Hana Jirsáková, Ivana Hájková, ak. mal. Roman Franta, Mgr. Tomáš Jirsák Havran, Martina Vondřichová, Mgr. Ondřej Uher

  • vydává Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice, pod reg. číslem MKČR. 310006184
  • vychází 5 až 6x ročně, v nákladu 1000 ks
  • ZDARMA je distribuován do každé domácnosti v Dolních Počernicích, volně k dispozici v Infocentru, Místní knihovně a ÚMČ
  • za věcný a názorový obsah textů odpovídají jejich autoři

10, 11, 12/2016

10, 11, 12/2016

7, 8, 9/2016

7, 8, 9/2016

10, 11, 12/2015

10, 11, 12/2015

07, 08, 09/2015

07, 08, 09/2015

05, 06/2015

05, 06/2015

03, 04/2015

03, 04/2015

01, 02/2015

01, 02/2015

10, 11, 12/2014

10, 11, 12/2014

7, 8, 9/2014

7, 8, 9/2014

05, 06/2014

05, 06/2014

Stránky