Komise RMČ

Komise investic výstavby a údržby

předseda

Ing. Miloslav Král

členové

Ing. Tomáš Jílek

 

Jan Šroubek

 

Martin Udržal

 

Bc. Milan Nedvědil

tajemník

Petr Stránský

 

Komise sociální, zdravotní a bytová

předseda

Ing. Miroslava Šílová

místopředseda

Mgr. Martin Hanibal

členové

Irena Heerová

 

Eliška Lemfeldová

 

Jaroslava Vaněčková

 

Věra Balážová
 

JUDr. Petr Kšáda

tajemník

Vlasta Václavková