Smlouvy

Elektronická evidence uzavřených smluv MČ Praha-Dolní Počernice byla zavedena v r. 2013. Dříve uzavřené smlouvy nejsou elektronicky evidovány, a proto jsou dostupné pouze na podatelně ÚMČ, kde je také možné nahlédnout do znění všech uzavřených smluv.

Rok Číslo smlouvy Nadpis Datum Kategorie Smlouva uzavřena s Je dodatkem smlouvy
2018 50 Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 1.5.2012 24.07.2018 Počernický pivovar s.r.o.
2018 49 Servisní smlouva o dílo č. 52006716-2018 23.08.2018 KONE, a.s., a.s.
2018 48 Smlouva o zpracování osobních údajů 04.06.2018 Edenred CZ
2018 47 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu městské části 24.07.2018 Svornost spol. s r.o.
2018 46 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu městské části Praha - Dolní Počernice 04.07.2018 Mladé Běchovice
2018 45 Dodatek č. 5 k nájemní smlouvě ze dne 1.7.2014 29.06.2018 Beránková Hana Mgr.
2018 44 Smlouva o zajištění uměleckého pořadu (Babí léto 2018 - J. Suchánek a Jiří Schelinger Memoryband) 11.07.2018 Agentura Manager - Jan Říha
2018 43 Smlouva o firemním řešení 09.07.2018 T-Mobile Czech Republic a.s.
2018 42 Výpočtový list nájemného 25.07.2018 Hájková Petra
2018 41 Výpočtový list nájemného 23.07.2018 Svobodová Zuzana
2018 40 Výpočtový list nájemného 25.07.2018 Topinková Lenka
2018 39 Smlouva o užívání veřejné zeleně 24.07.2018 Patřičná Daniela
2018 38 Výpočtový list nájemného 01.06.2018 Svobodová Zuzana
2018 37 Výpočtový list nájemného 25.06.2018 Wagner Petra
2018 36 Hromadná licenční smlouva o veřejném provozování 04.07.2018 OSA - ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním

Stránky