Smlouvy

Elektronická evidence uzavřených smluv MČ Praha-Dolní Počernice byla zavedena v r. 2013. Dříve uzavřené smlouvy nejsou elektronicky evidovány, a proto jsou dostupné pouze na podatelně ÚMČ, kde je také možné nahlédnout do znění všech uzavřených smluv.

Rok Číslo smlouvy Nadpis Datum Kategorie Smlouva uzavřena s Je dodatkem smlouvy
2017 65 Pojistná smlouva - Kooperativa 31.07.2017 Pojištění Kooperativa pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group
2017 64 Smlouva - Babí léto Country Ladies - Agentura Paletky 16.08.2017 O dílo, o spolupráci Hudební agentura Paletky
2017 63 Smlouva o přeprodeji časových razítek- Triada 27.07.2017 Ostatní Triada, spol. s r.o.
2017 62 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ - Mladé Běchovice 18.07.2017 Ostatní Mladé Běchovice, z.s.
2017 61 Kupní smlouva - Sekyra Group 03.05.2017 Kupní smlouvy Sekyra Group, a.s.
2017 60 Smlouva o dílo - parkování u ZŠ - MV BAU 25.07.2017 O dílo, o spolupráci MV BAU s.r.o.
2017 59 Smlouva o financování projektu v rámci programu pól růstu - MŠ Duha 27.06.2017 Ostatní Hlavní město Praha
2017 58 Kupní smlouva - pozemek č. 620/2 - Uhrová 05.06.2017 Kupní smlouvy Uhrová Věra
2017 57 Smlouva o dílo - střecha MŠ - Mihalik 26.06.2017 O dílo, o spolupráci Mihalik Štefan
2017 56 Dodatek č. 4 k nájemní smlouvě - Beránková 28.06.2017 Nájemní smlouva Beránková Hana Mgr.
2017 55 Kupní smlouva - Luhan 27.06.2017 Kupní smlouvy Luhan Václav
2017 54 Smlouva o nájmu prostor - Richterová 20.06.2017 Nájemní smlouva Richterová Eliška
2017 53 Smlouva o poskytnutí licence na kartografické dílo 07.04.2017 O dílo, o spolupráci Kartografie Praha, a.s.
2017 52 Smlouva o zajištění uměleckého pořadu 03.07.2017 O dílo, o spolupráci Agentura Manager - Jan Říha
2017 51 Výpočtový list nájemného - Wagner 07.06.2017 Nájemní smlouva Wagner Petra

Stránky