Smlouvy

Elektronická evidence uzavřených smluv MČ Praha-Dolní Počernice byla zavedena v r. 2013. Dříve uzavřené smlouvy nejsou elektronicky evidovány, a proto jsou dostupné pouze na podatelně ÚMČ, kde je také možné nahlédnout do znění všech uzavřených smluv.

Rok Číslo smlouvy Nadpis Datum Kategorie Smlouva uzavřena s Je dodatkem smlouvy
2017 38 Výpočtový list nájemného - Rathuský 01.03.2017 Nájemní smlouva Rathuský Karel
2017 37 Výpočtový list - Frančík 01.03.2017 Nájemní smlouva Frančík Vlastimil
2017 36 Výpočtový list - Pajma 01.03.2017 Nájemní smlouva Pajma Jiří
2017 35 Výpočtový list nájemného - Romanová 01.03.2017 Nájemní smlouva Romanová Květa
2017 34 Výpočtový list nájemného - Heroldová 01.03.2017 Nájemní smlouva Heroldová Ludmila
2017 33 Darovací smlouva - PP53- herní prvky 24.05.2017 Darovací PP53, a.s.
2017 32 Dodatek č. 5 k nájemní smlouvě z 1.12.1999 - Czech Outdoor 24.05.2017 Nájemní smlouva Czech Outdoor s.r.o.
2017 31 Dodatek č. 5 k nájemné smlouvě z 1.12.1999- Czech Outdoor 24.05.2017 Nájemní smlouva Czech Outdoor s.r.o.
2017 30 Smlouva o užívání veřejné zeleně - Hořánková 03.05.2017 Ostatní Hořánková Zdeňka
2017 29 Smlouva o užívání veřejné zeleně - Bočková 02.05.2017 Ostatní Bočková Irina
2017 28 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Hanibal 12.04.2017 Darovací Hanibal Martin
2017 27 Nájemní smlouva na dobu určitou - Venclová 28.04.2017 Nájemní smlouva Venclová Karolína
2017 26 Smlouva o nájmu nebytových prostor- garáž Hanibal 19.04.2017 Nájemní smlouva Hanibal Martin
2017 25 Darovací smlouva - Mariánský sloup 06.03.2017 Darovací Formánková - Babiczová - Monyoková
2017 24 Smlouva o autorském právu - Intergram 05.05.2017 O dílo, o spolupráci intergram

Stránky