Smlouvy

Elektronická evidence uzavřených smluv MČ Praha-Dolní Počernice byla zavedena v r. 2013. Dříve uzavřené smlouvy nejsou elektronicky evidovány, a proto jsou dostupné pouze na podatelně ÚMČ, kde je také možné nahlédnout do znění všech uzavřených smluv.

Rok Číslo smlouvy Nadpis Datum Kategorie Smlouva uzavřena s Je dodatkem smlouvy
2018 23 Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 7721054253 12.04.2018 Pojištění Kooperativa pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group Pojistná smlouva - Kooperativa
2018 22 Smlouva o nájmu části pozemku parc. č. 622 a 621 v k.ú. Dolní Počernice 15.05.2018 Nájemní smlouva JAMI Gardens s.r.o.
2018 21 Dodatek ke smlouvě o technické podpoře č. 1/2018 (pro uživatele síťových instalací IS MUNIS pro města a obce do 3000 obyvatel) 16.04.2018 Ostatní Triada, spol. s r.o.
2018 20 Dodatek k Licenční smlouvě č. 1/2018 o poskytnutí uživatelských práv k modulárnímu počí.prog. MUNIS s licenčním č. 70408 16.04.2018 Ostatní Triada, spol. s r.o.
2018 19 Smlouva o nájmu části pozemku parc. č. 1580 o výměře 770 m2 v k.ú. Dolní Počernice 27.04.2018 Nájemní smlouva CR Camping, s.r.o.
2018 18 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí indiviuální dotace z rozpočtu městské části Praha - Dolní Počernice 02.05.2018 Ostatní Občanské sdružení Sluneční paprsek
2018 17 darovací smlouva 04.05.2018 Darovací Česká spořitelna
2018 16 Smlouva o užívání veřejné zeleně 02.05.2018 Ostatní Ing. Václav Marek
2018 15 Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 17.2.2003 11.04.2018 Nájemní smlouva Mateřská škola DUHA
2018 14 Smlouva o běžném účtu (020036-2000712349/0800) 22.03.2018 Ostatní Česká spořitelna
2018 13 Smlouva o běžném účtu (000000-2000712349/0800) 22.03.2018 Ostatní Česká spořitelna
2018 12 Smlouva o běžném účtu (091221-2000712349/0800 22.03.2018 Ostatní Česká spořitelna
2018 11 Smlouva o běžném účtu (001222-2000712349/0800) 22.03.2018 Ostatní Česká spořitelna
2018 10 Smlouva o běžném účtu (009021-2000712349/0800) 22.03.2018 Ostatní Česká spořitelna
2018 9 Dodatek č. 1 - Nájemní smlouva OrangeryPark 28.03.2018 Nájemní smlouva OrangeryPark, o.s. Smlouva o nájmu - OrangeryPark

Stránky