Územní plán, uliční plán, mapy

Geografická data Dolních Počernic na jednom místě najdete zde (odkaz vede na Geoportál Praha)

Mapy ke stažení

Ortofotomapa

Základní mapa

Územní plán hlavního města Prahy – Koncept (2009)

Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy (stav k 8. 1. 2013)